Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Za izgradnjo severne vezne ceste bomo prejeli skoraj 429.000 evrov iz Kohezijskega sklada


Celje, 5. februar 2020 – Iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo danes prejeli odločitev, da bomo za projekt Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce iz Kohezijskega sklada prejeli 428.852,04 evrov. Republika Slovenija bo prispevala nekaj manj kot 76.000 evrov, ostali denar smo zagotovili v občinskih proračunih za leti 2020 in 2021.

S projektom Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce, katerega vrednost v tem trenutku znaša nekaj manj kot 1,4 milijona evrov, smo začeli lani jeseni. Glavnina del je bila usmerjena v utrditev nasipa, ki je relativno visok in leži na močvirnatem območju. Da bo cesta kvalitetno zgrajena, je bilo nujno potrebno, da smo nasip dobro utrdili.
Severna vezna cesta bo zagotovila najkrajšo povezavo med Novo vasjo in Ostrožnim ter bo bistveno razbremenila promet v bližnjih stanovanjskih naseljih. Ustrezna prometna infrastruktura na tem delu je zelo pomembna tudi zaradi načrtovane izgradnje stanovanjske soseske DN-10.
Projekt, ki ga bomo končali do začetka poletja 2021, predvideva izgradnjo severne vezne ceste v dolžini 493,5 metra in rekonstrukcijo 212,3 dolgega odseka obstoječe Ceste na Ostrožno hkrati z izgradnjo krožišča. Po trasi obeh odsekov cest je predvidena ureditev pripadajoče infrastrukture za kolesarje in pešce ter namestitev dveh avtobusnih postajališč za vzpostavitev mestnega potniškega prometa. V sklopu projekta bomo uredili tudi odvodnjavanje, javno razsvetljavo, plinovod, telekomunikacijsko omrežje, postavili promocijske table in zasadili okoli 100 dreves.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje