Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Do konca avgusta delna zapora Ceste na Ostrožno


Celje, 5. februar 2020 – Zaradi gradnje krožišča oziroma navezave severne vezne ceste bo od jutri do 30. avgusta delna zapora Ceste na Ostrožno. Prestavljeno bo tudi avtobusno postajališče. Voznike prosimo, naj vozijo strpno in previdno.

Ostrono3

Kot je že znano, smo s projektom Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce smo začeli lani jeseni. Glavnina del je bila usmerjena v utrditev nasipa, ki je relativno visok in leži na močvirnatem območju. Da bo cesta kvalitetno zgrajena, je nujno potrebno, da smo nasip dobro utrdili. Severna vezna cesta bo zagotovila najkrajšo povezavo med Novo vasjo in Ostrožnim ter bo bistveno razbremenila promet v bližnjih stanovanjskih naseljih. Ustrezna prometna infrastruktura na tem delu je zelo pomembna tudi zaradi načrtovane izgradnje stanovanjske soseske DN-10.

Severna vezna cesta 1


Projekt, ki ga bomo končali do začetka poletja 2021, predvideva izgradnjo severne vezne ceste v dolžini 493,5 metra in rekonstrukcijo 212,3 dolgega odseka obstoječe Ceste na Ostrožno hkrati z izgradnjo krožišča. Po trasi obeh odsekov cest je predvidena ureditev pripadajoče infrastrukture za kolesarje in pešce ter namestitev dveh avtobusnih postajališč za vzpostavitev mestnega potniškega prometa. V sklopu projekta bomo uredili tudi odvodnjavanje, javno razsvetljavo, plinovod, telekomunikacijsko omrežje, postavili promocijske table in zasadili okoli 100 dreves.
 
Projekt je ocenjen na skoraj 1,4 milijone evrov. Pričakujemo, da bomo iz Kohezijskega sklada prejeli 428.852,04 evrov. To predstavlja nekaj manj kot 30 odstotkov celotne vrednosti projekta. Republika Slovenija bo prispevala nekaj manj kot 76.000 evrov, ostali denar smo zagotovili v občinskih proračunih za leti 2020 in 2021.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje