Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

»Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje« med izbranimi projekti za trajnostno mobilnost z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb

Celje, 16. januar 2020 - Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je v ponedeljek potrdila seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). Na seznamu je tudi projekt »Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje«, katerega vrednost je 1.030.174,10 €. Višina sofinanciranja znaša skupno 432.092,16 € (41,9 %), lastni delež MOC pa 598.081,94 € (58,1 %). Izvedbo načrtujemo do leta 2023.

Projekt za upravljanje mobilnosti v mestu s pomočjo sodobnih tehnologij je smiselna nadgradnja vzpostavitve trajnostno naravnane prometne infrastrukture (KolesCE in Celebus, novo parkirišče Park & Ride, urejanje Lilekove in Gubčeve ulice, gradnja mreže kolesarskih povezav). Gre za vzpostavitev povezanega sistema upravljanja, ki bo omogočal pridobitev vseh potrebnih informacij za karseda optimalno koriščenje prevoznih sredstev. Cilj takšnega sistema je spreminjanje potovalnih navad prebivalstva.
V sklopu investicije bomo kupili ustrezno strojno opremo, vzpostavili programsko opremo ter izdelali spletno in mobilno aplikacijo. Postavili bomo tudi 25 usmerjevalnih tabel in 6 velikih interaktivnih tabel. Tako bomo zagotavljali informacije o zasedenosti parkirišč že na vseh glavnih vpadnicah, prav tako na spletni strani in v mobilni aplikaciji, s čimer bomo prispevali k zmanjševanju prometa v starem mestnem jedru.
Projekt tako uresničuje tudi cilje Trajnostne urbane strategije, Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije in Celostne prometne strategije Mestne občine Celje, ki kot bistvo prometnega načrtovanja opredeljujejo trajnostno mobilnost in zmanjšanje prometnih obremenitev. 
Skupaj je bilo na seznam izbranih operacij uvrščenih 28 projektov mestnih občin. Njihova ocenjena investicijska vrednost znaša preko 36 milijonov evrov, mestne občine pa lahko za njihovo izvedbo pričakujejo sofinanciranje v vrednosti preko 16 milijonov evrov. Skoraj 20 milijonov evrov bodo mestne občine investirale iz lastnih sredstev.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje