Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Zaključen je transnacionalni projekt IMEAS


Celje, 31. december 2019 – Ob koncu leta se je zaključil tudi  transnacionalni projekt IMEAS, ki je bil sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Alpine Space (območje Alp). Poleg Mestne občine Celje je v njem sodelovalo enajst partnerjev iz sedmih evropskih držav. Cilj projekta, ki je trajal 38 mesecev in je vreden 2.147.410,35 evrov (delež MOC znaša 55.020,40 evrov), je bil ustvariti nov celostni pristop in skupna orodja, s pomočjo katerih bodo javne uprave, agencije in druge institucije lažje in učinkoviteje načrtovale celostne in trajnostne energetske politike. Poleg Bele knjige za načrtovanje energetskih politik so glavni rezultati projekta IMEAS platforma z gradivi in lokalne energetske strategije.

Ob podpori projekta IMEAS je tako tudi Mestna občina Celje v začetku leta 2019 dobila Lokalni energetski koncept (LEK MOC), ki določa načine in orodja, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, storitvenih dejavnostih, podjetjih in javnih ustanovah. Skladno z zakonodajo je LEK MOC pregledalo Ministrstvo za infrastrukturo, ki je izdalo soglasje, da je skladen z nacionalno energetsko politiko. V juliju ga je obravnaval in potrdil Mestni svet Mestne občine Celje.

Odkar se je leta 2016 začel projekt IMEAS, smo v Celju na področju energetske učinkovitosti in trajnostnega načrtovanja veliko naredili. Enako kot mnoga svetovna mesta smo veliko pozornosti usmerili v ustvarjanje energetsko učinkovite družbe, varstvo okolja in trajnostne rešitve. Države in lokalne skupnosti moramo biti zgled in med ljudmi razširiti zavest, da je skrb za okolje vrednota in dolžnost vseh nas.
Mestna občina Celje je v letu 2018 in 2019 energetsko sanirala osem javnih objektov in sicer štiri šole, tri vrtce in historično stavbo Celjskega doma iz leta 1906. Investicija je bila vredna 5,6 milijona evrov. Pri pregledu potreb po energetski obnovi objektov v lasti občine smo sicer za obnovo predvideli skupaj 25 objektov. Za tiste, ki niso predmet javno zasebnega partnerstva, si želimo pridobiti sofinanciranje Eko sklada.
V letu 2019 smo začeli z izgradnjo komunalne opreme za novo stanovanjsko sosesko s 142 stanovanji v Dečkovem naselju. Tudi ta stanovanja bomo gradili v skladu s smernicami za energetsko učinkovito gradnjo.
 V Celju se zavedamo, da sta energetska učinkovitost in trajnostna mobilnost edina prava pot v prihodnost, zato smo:
- v letu 2018 vzpostavili sistem javne izposoje koles KOLESCE, ki si ga je moč sposoditi na 17 postajah. Ima več kot 5400 uporabnikov, ki so od uvedbe prekolesarili že več kot 55 tisoč kilometrov;
- v letu 2018 kupili 10 avtobusov na stisnjen zemeljski plin, zgradili CNG polnilnico in v začetku letošnjega leta uvedli mestni javni potniški promet. Celebus se je dobro prijel, Celjani ga radi uporabljajo. V mesecu novembru je prepeljal več kot 25.000, od uvedbe dalje pa že skoraj 200.000 potnikov. Avtobusi se polnijo na novozgrajeni polnilnici na stisnjen zemeljski plin;
- pristopili k ureditvi sistema Park&Ride. Na novozgrajenem parkirišču na Ulici XIV. divizije bodo uporabniki lahko parkirali avtomobile in pot nadaljevali s kolesom. Naložba je ocenjena na nekaj več kot 434.000 evrov;
- pristopili k projektu Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mesni občini Celje, katerega cilj je vzpostavitev varnega kolesarskega omrežja na območju občine do leta 2022, dograditev obstoječe kolesarske infrastrukture, povečanje deleža kolesarjev ter zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji. Investicija, ki predvideva približno 22 kilometrov novih kolesarskih povezav v mestu in namestitev ustrezne servisne opreme, je ocenjena na 2,4 milijona EUR;
- v sodelovanju s sosednjimi občinami Laško, Žalec, Štore in Vojnik pristopili k projektu izgradnje Regijske kolesarske poti.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje