Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Gradbena dela na Lilekovi in Gubčevi ulici potekajo po načrtu

Celje, 4. december 2019 – Projekt »Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju« poteka po terminskem načrtu. Obnovili smo že skoraj polovico vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in na zahodni strani Gubčeve ulice, na odseku med stikom z Lilekovo in navezavo na Cankarjevo ulico, vgradili podzemni sistem za zbiranje odpadkov. Med izkopavanjem nismo našli arheoloških ostankov, zato je delo potekalo brez zapletov in brez dodatnih stroškov. Zunanje elemente podzemnega zbiralnika odpadkov bomo namestili ob zaključku gradbenih del.
Gubeva december 6 Copy
(Foto: Mestna občina Celje)

Kot je že znano, bomo približno 1800 kvadratnih metrov veliko območje na novo tlakovali, in sicer tako, da bomo nadaljevali zasnovo pred nekaj leti obnovljenega dela starega mestnega jedra. Konec prejšnjega tedna smo na Gubčevi ulici že začeli s polaganjem tonalitnih plošč in kock (na fotografiji). Spomladi bomo postavili klopi, stojala za kolesa, koše za smeti, svetila javne razsvetljave, table, ki bodo označevale območje eksperimentalne prometne ureditve in obveščevalne table, ki bodo promovirale hojo. Ob zaključku gradbenih del, ki jih izvaja podjetje VOC Celje, d. o. o., bomo ob robu Gubčeve ulice zasadili tudi sedem dreves gledičija sunburst. Gre za vrsto dreves, ki zrastejo od šest do deset metrov visoko, so prilagojena mestnemu okolju ter odporna na sušo in vročino. Verjamemo, da bo ta mestni prostor ob Tehno parku Celje po celoviti prenovi spomladi prihodnje leto v veselje Celjankam, Celjanom in obiskovalcem. Omogočal bo varno kolesarjenje in hojo.

Gubeva december 7 Copy
(Foto: Mestna občina Celje)

Projekt prometne ureditve tega dela mestnega središča je namreč eden od ukrepov trajnostne mobilnosti, ki smo jih opredelili v Celostni prometni strategiji. Zmanjšanje negativnih vplivov prometa je seveda  pogojeno s postopnimi spremembami mobilnostnih navad prebivalstva, ki jih lahko dosežemo s trajnostnimi oblikami mobilnosti. Na ta način zagotovimo večjo varnost občanov in boljšo kakovost zraka ter zmanjšamo obremenitve s hrupom. Vse to pomembno prispeva v večji kakovosti življenja v mestu.
Cilji investicije na Lilekovi in Gubčevi ulici v Celju:
-  umirjanje motoriziranega prometa,
- zmanjšanje parkirnih površin, 
- povečevanje površin za pešce v območju mestnega naselja in s tem povečevanje deleža peš opravljenih poti,
-  povečevanje površin za kolesarje v mestnem naselju in s tem povečevanje deleža s kolesom opravljenih poti,
- izboljšanje prometne varnosti,  
- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
Projekt je ocenjen na 1.269.843,53 evrov. Na podlagi uspešne prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, bomo prejeli 594.237,61 evrov nepovratnih sredstev, kar predstavlja skoraj 40 odstotkov vrednosti celotnega projekta (petinosemdeset odstotkov nepovratnih sredstev bomo prejeli iz Kohezijskega sklada, petnajst odstotkov pa iz slovenske udeležbe kohezijske politike). Ostali denar smo zagotovili v občinskem proračunu. 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje