Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestni svet sprejel odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENI-CE

Celje, 25. september 2019 – Mestni svet Mestne občine Celje je na včerajšnji seji po hitrem postopku sprejel odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENI-CE, ki bo opravljal dejavnosti urejanja in vzdrževanja zelenih in drugih javnih površin. Novo ustanovljeni zavod bo pod eno streho združil Režijski obrat Mestne občine Celje in »zeleni del« javnega podjetja Simbio, d. o. o., delovati pa bo začel predvidoma v začetku prihodnjega leta. Poslovne prostore bo imel na Cinkarniški poti 19, kjer je že sedaj Režijski obrat.

Novi zavod ZELENI-CE bo združil operativno in strokovno znanje zaposlenih obeh javnih služb, zagotavljal kvalitetnejšo organizacijo dela, kvalitetnejše storitve in hitrejšo odzivnost na potrebe občanov. Omogočal bo uvajanje novih vsebin, širitev delovanja in nastop na trgu, čeprav bo glavna dejavnost ostala javna služba. Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice bo torej ostalo osnovno poslanstvo zavoda. 
Ker bo zavod samostojno in enovito skrbel za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih površin, bo enostavnejše tudi za občane. Zdaj se pogosto dogaja, da se občani zaradi košnje, obrezovanja in drugih del obračajo na Simbio in preko Servisa 48 hkrati tudi na občino oziroma njen Režijski obrat, čeprav so področja njihovega dela jasno razdeljena. 
Delovanje novega zavoda bo financirano iz proračunskih sredstev in ne bo povzročilo dodatnih stroškov. Za Režijski obrat je bilo letos v proračunu zagotovljenih okoli 600.000 evrov, medtem ko pogodbe, sklenjene s podjetjem Simbio, d. o. o., znašajo okoli 400.000 evrov. 
Režijski obrat Mestne občine Celje je bil z odlokom ustanovljen 6. aprila 2010, v njem pa je zaposlenih 18 ljudi. V zelenem delu Simbia je 11 zaposlenih. Po stečaju Vrtnarstva Celje, ki je bil 11. aprila 2011, so se nekateri delavci zaposlili v Simbiu, kjer so uvedli dejavnost urejanja javnih zelenih površin. Od takrat se je obseg storitev bistveno povečal, višji je tudi standard zelenih storitev, ki jih želimo ohraniti oziroma še izboljšati. 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje