Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Neprimerno in senzacionalistično poročanje medijev o okoljskih težavah v Mestni občini Celje 

Celje, 24. 9. 2019 - V pojasnilo vsem prebivalkam in prebivalcem Celja objavljamo Mestni časopis, ki je v letu 2016 izšel na temo okolja, povezavo na študijo NIJZ "Zdavje v občini", dopis, ki smo ga prejšnji teden naslovili na Planet TV, ki je skrajno senzacionalistično poročal o okoljskih težavah v naši občini v povezavi s sanacijo zemljine pri vrtcih ter dopis, ki ga je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovil strokovnjak Biotehniške fakultete. 

Študija, ki jo vsako leto izda Nacionalni inštitut za javno zdravje RS, "Zdravje v občini", za leto 2019: 
http://obcine.nijz.si/Vsebina.aspx?leto=2019&id=16

Mestni časopis, ki smo ga izdali z namenom, da bi prebivalce občine seznanili z okoljskim stanjem v Celju in jim dali v zvezi s tem tudi nekaj koristnih napotkov: https://moc.celje.si/images/mestni_casopis/novo/casopis2016.pdf

Služba za odnose z javnostmi in promocijo Mestne občine Celje je prejšnji teden kot odgovor na senzacionalistične objave na Planet TV uredniku in dvema novinarjema poslala naslednji dopis:
"V zadnjih dneh ste skrajno senzacionalistično, enostransko in neobjektivno poročali o okoljskih težavah v Celju v povezavi s sanacijo zemljine na igriščih otroških vrtcev. Iz vašega poročanja ni moč razbrati drugega kot to, da namenoma strašite ljudi, sejete negotovost in spodbujate nezaupanje v lokalno skupnost. V studio ste povabili ljudi, ki nimajo ne pooblastil ne pravih strokovnih podlag za to, da bi komentirali stanje, s katerim se v Celju soočamo zaradi nekdanje industrije. V vaših prispevkih se pojavljajo tudi čiste laži, kot je navedba mag. Ogrina, da je pojavnost raka v Celju bistveno višja kot drugod po Sloveniji. Najprej naj povemo, da gospod Ogrin ni ne pooblaščen niti kvalificiran za to, da daje takšne izjave. Prilagamo pa tudi uradni prikaz stanja na področju zdravja v naši občini, ki ga vsako leto izdela Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije. Če si boste vzeli čas in pregledali predvsem tabelo na 4. strani, se boste lahko prepričali, da so navedbe gospoda Ogrina neresnične.
Vaše poročanje ni v skladu z novinarsko etiko. Kot medij ste zavezani k objektivnemu poročanju, iz vaših prispevkov v tem tednu pa je moč razbrati veliko pristranskost in očiten namen poročati senzacionalistično in širiti paniko med ljudmi. 
V nedogled tega ne moremo spremljati brez posledic, saj javno blatite lokalno skupnost in objavljate nepreverjena in napačna dejstva.  Izjemno razočarani smo nad nivojem, na katerega ste se spustili in nad dejstvom, da vam je očitno popolnoma vseeno, kakšno škodo s tem povzročate vsem prebivalcem Celja."

Seznanjamo vas še z dopisom strokovnjaka Biotehniške fakultete piše, ki je bil poslan na Ministrstvo za okolje in prostor:
"V zadnjem času nas mediji ponovno 'zlorabljajo'. Nič ne pomaga, da se potrudimo in v mikrofon ali še z dodatnimi pojasnili 'off the record' podamo razlago o svojem strokovnem prispevku k sanaciji tal v vrtcih; mediji uporabijo le tisti stavek, ki jim odgovarja, da novico predstavijo zelo odmevno oziroma zastrašujoče za potrditev pa poiščejo 'primeren' stavek sogovornika. Nekako jih še nismo uspeli prepričati, da je zastraševanje, v tem primeru staršev otrok, bolj stresno, torej zdravju škodljivo, kot povečane koncentracije Pb, Cd, Zn, ... v tleh. Nikoli ne predvajajo naše izjave, ko pohvalimo načrt MOC ali prispevek MOP pri procesu sanacij otroških igrišč, da je bolje delati načrtno in dobro, kot prehitro in površno saj tudi onesnaženje ni prišlo naenkrat in ne predstavlja akutne nevarnosti, da otroci niso izpostavljenost zelo velikim koncentracijam kovin 1m pod površjem tal in podobno. Sledenje zelo radi izpostavijo in izračunajo kolikokrat so vrednosti prekoračene in potem postavljajo vprašanja staršem, če se zavedajo, da se otroci igrajo na takšnem igrišču. Mi smo različnim medijem večkrat pojasnili, da otroci niso v stiku s takšnimi koncentracijami in da je zelo pomembno kako bo onesnažena zemljina izkopana in kako se bo z njo ravnalo po odkopu, saj je v območjih z onesnaženimi tlemi odkop zemljine, ki je del sanacijskega postopka, lahko potencialni izvor novega onesnaženja okolja."
dr. Marko ZUPAN, univ. dipl. ing. kmet.; pedologija, varstvo okolja


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje