Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Prenos seje mestnega sveta

Celje, 24. 9. 2019 - Danes, ob 13-ih, bo v veliki dvorani Narodnega doma 8. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Celje.

PREDLAGANI DNEVNI RED  SEJE:
1. Seznanitev z odstopom s funkcije člana Nadzornega odbora Mestne občine Celje in predlog za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Celje za preostanek mandatne dobe 2018 – 2022
2. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet javnega zavoda Tehno park
3. Seznanitev s Poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Celje o opravljenem pregledu Zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2018
4. Rebalans proračuna Mestne občine Celje za leto 2019
a) Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2019 – HITRI POSTOPEK
b) Sklep o spremembah sklepa o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2019
5. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENICE za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin
6. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne - PRVA OBRAVNAVA
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč – PRVA OBRAVNAVA
8. Poročilo o delovanju JZ Poklicna gasilska enota Celje
9. Informacija o odločitvi Komisije za podelitev sejemskih priznanj Mestnega sveta Mestne občine Celje na 52. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti
10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spodnja Hudinja - območje HU - 1
11. Sklep št. 4/2019 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
12. Vprašanja in pobude članov sveta
a) Odgovori na vprašanja in pobude
b) Vprašanja in pobude

Sej lahko v živo spremljate na tej povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ie4Fgr4OLxM
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje