Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Novinarska konferenca pred praznikom Mestne občine Celje 

Celje, 4. april 2019 - Na današnji novinarski konferenci pred praznikom Mestne občine Celje, ki ga bomo praznovali 11. aprila, je župan Bojan Šrot govoril o prazniku, prejemnikih najvišjih priznanj, projektih trajnostne mobilnosti in ostalih najpomembnejših projektih v mestu.  

GRADIVO ZA NOVINARJE

Prejemniki najvišjih priznanj 

Prejemniki najvišjih priznanj Mestne občine Celje nas vsako leto spomnijo, v kako bogati skupnosti živimo in kako izjemni posamezniki in institucije nas obkrožajo.

častni meščan Celja
Ivan Grobelnik – Ivo in msgr. dr. Stanislav Lipovšek 
zlati celjski grb
Izidor Krivec in Glasbena šola Celje
srebrni celjski grb
Edvard Kužner, dr. Zoran Pevec in Gimnazija Celje – Center
bronasti celjski grb 
Milan Alašević, Ignac Trobiš, Društvo tabornikov Rod II. grupe odredov Celje in Drsalni klub Celje 
kristalni celjski grb
Bernie Bezenšek in Iza Pavlina 

Osrednja prireditev ob prazniku bo v četrtek, 11. aprila, v Narodnem domu. 
Tokrat je režiser celjski umetnik Kristijan Koželj.

Mestni časopis je izšel v petek, 29. marca. Na dom so ga dobila vsa gospodinjstva v Mestni občini Celje. V njem predstavljamo prejemnike priznanj, prireditve ob prazniku, galerijo na prostem in ključne projekte trajnostne mobilnosti v Mestni občini Celje.
- tema letošnje galerije na prostem: Alma Karlin (Almino leto)

Svetovni dan zdravja 

Letos mineva 10 let odkar v Celju s številnimi prireditvami obeležujemo svetovni dan zdravja in tako ozaveščamo in spodbujamo k zdravemu načinu življenja. Vsi dogodki so lepo sprejeti in veseli smo, da tudi zelo dobro obiskani. Temelj prijazne, dobro delujoče, zdrave občine/lokalne skupnosti so seveda zdravi in zadovoljni ljudje, zato svojo vlogo pri ozaveščanju ljudi o zdravju in zdravem načinu življenja jemljemo zelo resno. V petek, 5. aprila, bo v Narodnem domu strokovni posvet na temo »Zgodnje odkrivanje raka in psihološki vidiki odzivnosti v presejalnih programih«.

Mesec športa bo letos od 5. maja so 2. junija 2019. 
2. Projekti trajnostne mobilnosti 

CELEBUS

- V marcu je bilo prodanih 10.693 vozovnic.
- Potnikov je bilo 22.077. Največ je jih je peljalo na liniji Železniška postaja – Hudinja.
- S 1. aprilom je začel voziti kabrio Celebus, in sicer na relaciji Železniška postaja – Stari grad Celje
- Za nakup avtobusov je občina od Eko sklada dobila 922.080 evrov nepovratnih sredstev. 

KolesCE 

- Električna kolesa smo vrnili v uporabo.
- več kot 2500 registriranih uporabnikov
- v marcu 2200 najemov, kar je 950 več kot v februarju
- Od uvedbe sistema, 13. septembra, do danes so uporabniki skupaj naredili več kot 11.000 kilometrov.
- 460.000 evrov, 80 odstotkov nepovratnih evropskih sredstev)
- Letos načrtujemo nakup 40 dodatnih električnih koles in postavitev štirih postaj na območju parkirišča Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar. 

CNG-polnilnica 

- Obratuje zanesljivo in brez težav. 
- Od odprtja do 1. aprila so v njej prodali dobrih 13.000 kg stisnjenega zemeljskega plina, od tega 80 % za mestni promet. 
- Vrednost investicije znaša 898.514 evrov.

Parkiraj avto in presedi na kolo

- Na Ulici IV. divizije, na območju med staro železniško postajo in Savinjo, bomo zgradili sodobno parkirno infrastrukturo, ki bo spodbujala alternativne trajnostne načine nadaljevanja poti s kolesom. 
- naložba: 426.000 evrov 
- Pričakujemo dobrih 229.000 evrov evropskega denarja.

Električne polnilnice

- 6 novih (javnih) od aprila do aprila 
- Eko sklad: 18.000 EUR nepovratnih finančnih spodbud 
- Letos: ureditev infrastrukture za električne avtomobile na parkirišču na Ulici IX. divizije, kjer je predviden sistem P+R, in pred nekdanjo blagovnico T na Gubčevi ulici, kjer že urejamo znanstveno-zabavni tehnološki park Generator.

Lilekova in Gubčeva ulica 

- odslej namenjeni predvsem pešcem in kolesarjem
- vrednost projekta: 1,3 milijona evrov (594.237  EUR nepovratnih sredstev)

Nove kolesarske steze 

- Obnovili bomo nekatere obstoječe odseke in zgradili okoli 30 kilometrov novih kolesarskih povezav ter vse skupaj povezali v sklenjeno kolesarsko omrežje. 
- Po zaključku del bo mreža kolesarskih povezav skupaj z že obstoječimi dolga okoli 64 kilometrov.  
- Projekt Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC predvideva izgradnjo 44 novih odsekov kolesarskih poti.
- Naložba: 2.5 milijona evrov (pričakujemo dober milijon evrov sofinanciranja)
Kolesarske povezave do sosednjih občin

- v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec 
- Projekt v sodelovanju z občinami vodi Direkcija RS za infrastrukturo. 
- Povezava Celje–Vojnik–Dobrna bo stala nekaj več kot šest milijonov evrov. Delež MOC: 96.000 evrov. 
- izgradnja kolesarske povezave do Žalca: delež MOC 76.000 evrov
- Celje – Laško: 37.000 evrov
Odprtje te povezave bo v soboto, 13. aprila, ko bo tudi Pomladno kolesarjenje od Celja do Rimskih toplic.

3. Aktualno

- Na Muzejskem trgu smo končali z izgradnjo podzemnega objekta in ga povezali s Staro grofijo. Celovita obnova Muzejskega trga in dela trga Na okopih je skupaj z arheološkimi raziskavami stala nekaj več kot milijon, izgradnja podzemnega objekta s hodnikoma in arheološkimi raziskavami pa nekaj več kot pol milijona evrov. Denar je Mestna občina Celje zagotovila v občinskem proračunu. Odprtje bo 23. aprila.  

- Potekajo dela za projekt Generator  

- Še vedno potekajo energetske sanacije vrtcev in šol, nekateri objekti so tik pred zaključkom. Fasaderska dela na Celjskem domu in sanacija strehe bodo predvidoma končani v mesecu maju. Dela v objektu (razsvetljava, klimati, ogrevanje, …) bodo še potekala, uredili bomo tudi dvorišče. 

- Celje bo dobilo strategijo razvoja in trženja turizma. Podpisali smo partnerstvo za razvoj celjskega turizma. Celje se bo tržilo kot mesto grofov.

- Komisija Mladi za Celje in OŠ Hudinja sta prejeli zlato in srebrno priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

- Gostimo podpredsednika Ameriško – judovskega kongresa (dr. Munr Kazmir)

4. Od aprila do aprila

- V kanalizacijsko omrežje smo vložili 1.375.471,15 eur. V mestni občini Celje je 8.236 priključkov na kanalizacijski sistem.
- V vodovodno omrežje smo investirali 1.577.493,87 eur. V MOC je 10.457 priključkov na vodovodno omrežje.
- Za sanacijo plazov smo namenili 451.618,30 eur.
V letu 2018 so občanke in občani brezskrbno in nemoteno uživali zdravo pitno vodo. Da bo tako tudi ostalo, smo v letu 2018 obnovili 14.041 metrov vodovodov in 2.110 metrov kanalizacije.
- Skupna vrednost investicij v kulturo: 282.000 eur
- Skupna vrednost obnove šol in športnih objektov: 967.903 eur

5. Evropski projekti 
V izvedbi ali pridobivanju sredstev je 26 EU projektov + 2, ki se bosta izvajala na območju MOC brez vložka naših sredstev. 
V 2019 predvidene investicije: 
- skupaj 16 milijonov eur
- od tega evropska in državna sredstva 7,1 milijona eur, Eko sklad 1 milijon eur, MOC 2,2 milijona eur
Skupaj 2016 do 2023 po zdajšnjih predvidevanjih za vse projekte na območju MOC:
- 62 milijonov eur
- od tega evropska in državna sredstev 27,2 milijona eur,  Eko sklad 1,8 milijona eur, MOC 13,5 milijona eur
V projektnih skupinah je imenovanih 23 zaposlenih MOC in 8 zunanjih sodelavcev (Inkubator, Nepremičnine, VO-KA), skupaj 31 članov projektnih skupin.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje