Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Komisiji Mladi za Celje in Osnovni šoli Hudinja priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije


Celje, 25. marec 2019 - Komisija Mladi za Celje in Osnovna šola Hudinja sta prejeli zlato in srebrno priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Komisija je priznanje prejela ob 40. obletnici gibanja Mladi za Celj, OŠ Hudinja pa za prispevek k razvoju tehnične kulture in mladinskega raziskovalnega dela v Sloveniji.

Mestna občina Celje
je v lanskem letu obeležila 40. obletnico gibanja Mladi za Celje. V obdobju 1978-2018 je 11.560 mladih raziskovalcev s pomočjo 3.576 mentorjev izdelalo 4.110 raziskovalnih nalog/inovacijskih predlogov (102,8 povprečno na leto), katere je ocenilo 2.360 recenzentov na regijskem nivoju. 4.110 raziskovalnih nalog je v tiskani obliki shranjenih v Osrednji knjižnici Celje, 1.700 nalog pa je v polnem besedilu dostopnih v bazi COBISS. Povprečno letno celjski mladi raziskovalci dosegajo 5 zlatih priznanj na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, kar priča o visokem nivoju dela v okviru Komisije Mladi za Celje. 
V projektu sodelujejo vse osnovne in srednje šole iz Mestne občine Celje ter osnovne šole iz dvanajstih sosednjih občin. Štirideseto obletnico so obeležili tudi s priložnostno jubilejno razstavo, ki v šolskem letu 2018/19 gostuje po celjskih osnovnih in srednjih šolah ter s tem promovira raziskovalno delo in ustvarjalnost med mladimi, s čimer zagotavlja uspešen razvoj teh področij tudi v prihodnje.
Gibanje Mladi za Celje je prvi tovrstni projekt sistematičnega in načrtnega spodbujanja raziskovalnega dela mladih v tem delu Slovenije. Našemu zgledu so sledila številna tovrstna gibanja po vsej Sloveniji. Ob 40. obletnici gibanja Mladi za Celje Mestne občine Celje smo tako prejeli zlato priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

Osnovna šola Hudinja je ena najbolj aktivnih šol na področju mladinskega raziskovalnega dela v slovenskem prostoru. Pozitiven odnos do raziskovanega dela se odraža v vsakoletnem sodelovanju velikega števila učencev raziskovalcev, njihovih mentorjev in članov strokovnih komisij v procesu nastajanja raziskovalnih nalog ter njihovega vrednotenja. Šola že trinajst let zapored gosti regijska srečanja mladih raziskovalcev iz osnovnih šol.
Vsako leto povprečno pripravijo 23 raziskovalnih nalog, kar je skoraj četrtina od prejetih oddanih osnovnošolskih nalog v okviru razpisa Mladi za Celje. Mladi raziskovalci z OŠ Hudinja se redno uvrščajo na državna srečanja mladih raziskovalcev v Murski Soboti, kjer dosegajo odlične rezultate. Njihovo sistematično in načrtno spodbujanje raziskovalnega dela med učenci je odličen vzor ostalim osnovnim šolam po Sloveniji. S svojim delovanjem pomembno prispevajo k razvoju tehnične kulture in mladinskega raziskovalnega dela, zato so si zaslužili srebrno priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

Polona prevzem nagrade

O Hudinja prevzem priznanja

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje