Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Javna predstavitev Načrta zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi – Poziv k sodelovanju zainteresirane javnosti

Mestna občina Celje na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16) vabi k sodelovanju zainteresirano javnost k podaji predlogov pri izdelavi in spreminjanju predloga Načrta zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi.

Predlog načrta zaščite in reševanja je objavljen na spletni strani Mestne občine Celje. Javna predstavitev bo trajala od 25. 3. 2019 do 24. 4. 2019.

Predloge in mnenja pošljite do vključno 24. 4. 2019, na elektronski naslov: danilo.praprotnik@celje.si.

V skladu s 3. odstavkom 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16) se zbrana mnenja in predlogi po presoji predstojnika organa ali službe, pristojne za izdelavo načrta zaščite in reševanja, vključijo v predlog načrta zaščite in reševanja pred sprejemom. V predlog načrta zaščite in reševanja se lahko vključijo le tisti predlogi in mnenja, ki so skladni z rešitvami v temeljnem načrtu zaščite in reševanja.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje