Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Vodo iz studencev je pred pitjem dobro prekuhati

Celje, 11. januar 2019 – Na Mestni občini Celje smo lani zaradi skrbi za zdravje občanov naročili analize, s katerimi smo preverili kakovost vode v treh studencih na območju Celja. Gre za studenec Gabrovka, Meškov studenec in studenec Skalna klet (Dornov studenec), iz katerih občanke in občani na lastno odgovornost pogosto pijejo vodo ali pa jo odnašajo domov za kasnejšo uporabo. 

Laboratorijske analize so opravili strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. V vsakem studencu so vzeli vzorce v vseh letnih obdobjih.  Ugotovili so, da glede fizikalno kemijskih parametrov med studenci ni bilo pomembnih razlik in da so bili vsi odvzeti vzorci skladni s kriteriji Pravilnika o pitni vodi. 

Drugače pa je bilo pri mikrobioloških analizah, ki so pokazale, da je imel studenec Skalna klet najboljšo kakovost pitne vode, studenec Gabrovka pa najslabšo. 
Vsi štirje odvzeti vzorci vode iz studenca Skalna klet so bili zdravstveno ustrezni , medtem ko je bil med štirimi vzorci iz Meškovega studenca zdravstveno ustrezen samo eden. Od štirih vzorcev vode iz Meškovega studenca sta bila zdravstveno ustrezna dva. 
Ne glede na laboratorijske rezultate je potrebno upoštevati, da so rezultati analiz odraz trenutnega stanja kakovosti vode. Strokovnjaki opozarjajo, da območje studencev ni zaščiteno in pod nadzorom, da voda ni obdelana s postopki priprave in da se lahko njena kakovost zaradi kmetijske dejavnosti, divjih odlagališč, prometa in drugih vplivov okolice zelo hitro spremeni. Na kakovost vode lahko vplivajo tudi obilne padavine, taljenje snega in druge neugodne vremenske razmere. V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano svetujejo, naj se voda iz studencev pred pitje preventivno prekuha. To še posebej velja za vodo iz studenca Gabrovka, v kateri so našli fekalne bakterije, oziroma za vse studence po obilnejših padavinah.  

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje