Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Sprememba o višini turistične takse

Vsem ponudnikom nastanitvenih obratov v Mestni občini Celje:
Mestna občina Celje obvešča, da je s 1.1.2019 začela veljati sprememba o višini turistične takse, kot je določena z Odlokom o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 48/18) na spletnem naslovu: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2465/odlok-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-mestni-obcini-celje.

Od meseca februarja 2019 naprej (za mesec januar) se bosta obe taksi skupaj nakazovali na novi podračun UJP št.: 0121 1845 0000 020 – Turistična in promocijska taksa – Mestna občina Celje.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje