Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Izbran je ponudnik za izvajanje javnih linijskih prevozov

Celje, 6. december 2018 – Mestna občina Celje je v postopku izbire izvajalca javnih linijskih prevozov v mestnem prometu izbrala ponudnika Nomago s končno ponudbeno ceno 371.769,47 EUR z DDV za šestmesečno opravljanje dejavnosti.

Do roka za oddajo ponudb, 22. novembra, smo na Mestni občini Celje prejeli eno ponudbo, in sicer s strani ponudnika Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana. Strokovna komisija je ugotovila, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji naročila in da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Na tej podlagi je Mestna občina Celje včeraj izdala odločitev, da se za izvajanje avtobusnih javnih linijskih prevozov v mestu izbere ponudnik Nomago. Ponudbena cena za 6-mesečno opravljanje dejavnosti znaša 339.515,50 EUR brez DDV, oz. 371.769,47 EUR z DDV. Po preteku zakonsko določenega roka 8 dni, v katerem je mogoče zahtevati pravno varstvo zoper izdano odločitev, bo Mestna občina Celje s ponudnikom Nomago podpisala koncesijsko pogodbo za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestu.

1

Nomago bo mestni potniški promet izvajal z 10-imi mestnimi avtobusi srednje velikosti dolžine 8,5 metra, kapacitete 20 sedišč in 20 stojišč. Dva avtobusa sta v »kabrio« izvedbi. Naj spomnimo, da smo s strani Eko sklada prejeli pozitivno odločbo do nepovratnih sredstev za nakup avtobusov v višini 922.080 EUR. Povrnitev teh sredstev pa pričakujemo v začetku leta 2019. Za vzpostavitev javnega potniškega prometa se pospešeno postavlja in posodablja infrastruktura. Gradijo se 3 nove avtobusne postaje. Te bodo na Levstikovi ulici nasproti Gimnazije Celje Center ter dve postaji na Čopovi ulici. Na 17-ih avtobusnih postajališčih bodo postavljene nove nadstrešnice, na 42-ih postajališčih bodo nameščeni tudi digitalni prikazovalniki najave prihoda avtobusov. Tudi za ta namen je Mestna občina Celje pridobila evropsko sofinanciranje, in sicer v  skupni višini 745.339,92 EUR nepovratnih sredstev (v to vsoto je všteta še javna izposoja koles). Gradnja polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin, ki bo namenjena tako avtobusom kot tudi ostalim vozilom na to vrsto pogona, poteka po načrtu. Pogodbena vrednost za postavitev polnilne postaje je nekaj več kot 1 milijon EUR, od tega je 20 odstotkov evropskega sofinanciranja.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje