Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Odlok o taksi službah bo celostno urejal taksi storitve

Celje, 3. december 2018 – Odlok o taksi službah, ki bo stopil v veljavo 1. januarja naslednje leto, posega na storitev taksi prevozov tudi na tistih področjih, ki do sedaj niso bila urejena. Do sorazmerne oprostitve plačila občinske takse bodo upravičena vozila, ki so okolju bolj prijazna, ki imajo možnost prevoza invalidov ter vozila, ki bodo grafično ustrezno opremljena.   

Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) je v Mestni občini Celje (MOC) registriranih 17 taksi služb. Novi odlok o taksi službah bo stopil v veljavo 1. januarja 2019. Odlok je Mestni svet MOC na 19. redni seji sprejel s ciljem povečanja kakovosti storitve, zaradi ekološkega vidika ter poenotenja zunanje podobe taksi vozil. Na javnih površinah MOC je zaenkrat 36 parkirišč namenjenih taksi vozilom. Število teh parkirišč bomo povečali v skladu s potrebami, ki se bodo pokazale po pričetku veljavnosti odloka.

Spremembe, ki jih odlok predvideva, so operativne narave ter urejajo taksi storitve celostno. Za avto taksi prevoznike odlok zahteva pridobitev dovoljenja za opravljanje prevozov. Trenutno stanje namreč dovoljuje izvajanje storitve vsakomur, ki ima s strani GZS oz. OZS pridobljeno licenco za opravljanje dejavnosti. Vozniki bodo morali po novem zadostiti vsaj minimalnim pogojem. Opravljen bodo morali imeti izpit o poznavanju MOC in njenih kulturnih, turističnih in naravnih znamenitosti, drugih pomembnih lokacij ter poznavanja ulic. Izpit je v pisni obliki in se opravlja na podlagi predhodno prejetega učnega gradiva, ki ga zagotovi MOC. Potrebovali bodo potrdilo o znanju slovenščine (osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz slovenskega jezika ali potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine na osnovni ravni zahtevnosti), potrdilo o znanju enega izmed tujih jezikov (osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz tujega jezika ali potrdilo o opravljenem izpitu na osnovni ravni zahtevnosti A1), veljavno vozniško dovoljenje bodo morali imeti vsaj tri leta, ne smejo biti mlajši od 21 let ter ne smejo imeti statusa voznika začetnika. Avto taksi prevozi se lahko izvajajo le z vozili, katerih motor ustreza emisijskim zahtevam minimalno EURO 5, v avtomobilu pa mora biti tudi otroški sedež oz. mora biti vsaj na sedežu podjetja prevoznika.

Nekatere taksi službe, ki storitev v MOC opravljajo danes, so bile v preteklem času deležne kritik na račun socialne varnosti svojih zaposlenih oz. neurejenosti delovnopravnih razmerij. V sodelovanju z GZS in OZS smo v odlok vključili tudi sledeče dokumente, ki jih bodo morali taksi prevozniki priložiti k vlogi za izdajo dovoljenja. Gre za zagotovitev spoštovanja predpisov v razmerju prevoznik – voznik avto taksi vozila ter odnosa poslovnega subjekta do Finančne uprave Republike Slovenije (FURS):
-    dokazilo o pogodbenem razmerju med voznikom in prevoznikom za vsakega voznika,
-    zdravniško spričevalo za voznike, ki ne sme biti starejše od dveh let,
-    kopije zavarovalnih polic oz. dokumente o sklenjenem nezgodnem zavarovanju potnikov,
-    potrdila o opravljenem izpitu o poznavanju MOC in njenih lokalnih znamenitosti za voznike,
-    potrdilo FURS o poravnanih davčnih obveznostih ter poravnanih prispevkih za socialno varnost.

Mesečna taksa znaša 40 EUR za posamezno vozilo, v ceno je vključena uporabnina za občinska avto taksi postajališča. Odlok posega tudi na področje trajnostne mobilnosti in varovanja okolja ter ohranjanja kvalitetnega zraka v urbanih naseljih. Do sorazmerne oprostitve plačila občinske takse za uporabo avtotaksi postajališč v MOC bodo upravičena naslednja vozila:
-    električna taksi vozila v višini 40 odstotkov oprostitve občinske takse,
-    vozila katerih motor ustreza emisijskim zahtevam minimalno EURO 6, vozila na stisnjeni zemeljski plin ter vozila na hibridni pogon v višini 20 odstotkov oprostitve občinske takse,
-    vozila, ki imajo možnost prevoza invalidov v invalidskem vozičku brez presedanja v višini 20 odstotkov oprostitve občinske takse,
-    vozila, ki so v celoti v rumeni barvi ter imajo na sprednjih vratih obojestransko nalepko s celjskih grbom v višini 20 odstotkov oprostitve občinske takse. 

V sklopu načrtovanih projektov bomo v naslednjem letu skušali taksi vozilom zagotoviti čim večje število parkirnih mest na najbolj frekventnih lokacijah v mestu in izven. Glede na opravljena srečanja pred sprejetjem odloka, je večina avto taksi prevoznikov zadovoljna z ukrepom, saj vsebina odloka konkretno ureja opravljanje dejavnosti ter vnaša red in preglednost. Zavzemamo se za to, da bi v prihodnjih proračunskih letih lahko zagotovili tudi sredstva za sofinanciranje nakupa električnih taksi vozil. Taksisti z električnimi avtomobili lahko trenutno brezplačno polnijo svoja vozila na 12 parkiriščih v Celju, namenjenih samo za polnjenje električnih vozil.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje