Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Trajnostna mobilnost ima v Celju trdne temelje

Celje, 14. november 2018 – Od vzpostavitve sistema KolesCE v sredini septembra je v Celju že 174 aktivnih uporabnikov, ki so opravili 1582 izposoj. Za potrebe javnega potniškega prometa se gradijo tri nova avtobusna postajališča. Investicija v električno polnilnico v Zagati je vredna 18.437 EUR z DDV.

Danes je prioritetna naloga lokalnih skupnosti prehod v nizkoogljično družbo. Mestna občina Celje se z mnogimi ukrepi zavzema za to, da mestno jedro ne postane vozlišče motornih vozil, ampak pešču, kolesarju in drugim trajnostnim oblikam mobilnosti prijazno mesto. Nekatere med ukrepi, ki jih že izvajamo, smo si zadali tudi v letu 2017 sprejeti Celostni prometni strategiji, ki je strateški dokument in predstavlja izhodišča za implementacijo prihodnjih projektov, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj Celja na področju trajnostne mobilnosti.

KolesCE v statistiki
Od tega tedna je vsem uporabnikom sistema KolesCE na voljo tudi 34 električnih koles, ki si jih je možno izposoditi na 17 postajah s 170-imi priklopnimi mesti. Zadnja v nizu je bila postavljena postaja pred nakupovalnim središčem City Center na Mariborski cesti. Za navadna kolesa je na voljo 85 priklopnih mest, prav toliko tudi za električna. Od vzpostavitve sistema 19. septembra do danes je bilo v Celju 1582 vseh izposoj, ki jih je opravilo 174 aktivnih uporabnikov. Dnevnih izposoj je v povprečju 26, ena izposoja pa v povprečju traja 16 minut in 31 sekund. Povprečna razdalja, ki jo uporabnik v eni izposoji prevozi, izračunana na osnovi razdalje med obema postajama po najkrajši poti, je 1207 metrov. Ta podatek je torej izračunan samo za najem, ko si uporabnik kolo izposodi na eni in ga vrne na drugi postaji. Od začetka obratovanja sistema pa so vsi uporabniki v Celju s KolesCEm naredili že preko 2500 kilometrov. Ugotavljamo, da je že precej uporabnikov kolesa sprejelo kot alternativni način npr. prevoza na delo ali v šolo ter nazaj in jih uporabljajo tudi ob nižjih temperaturah. Vedno več je torej uporabnikov, ki si kolo vsak dan izposodijo večkrat.
Kolesa bodo na voljo, dokler bo vreme to omogočalo. Del koles bomo čez zimo pospravili in jih vrnili v ponovno uporabo spomladi, ko bo vreme spet primerno. Če bomo uspešni pri prijavi za črpanje evropskih sredstev, bomo v letu 2019 kupili dodatnih 40 električnih koles in postavili dodatne 4 postaje za izposojo koles. Te postaje načrtujemo na parkirišču pri Gasilskem domu v Zagradu, parkirišču pri Lidlu na Mariborski cesti, pri Kladivarju in na parkirišču Spodnji grad.

Kolesi

Javni potniški promet že dobiva dodatno infrastrukturo
Kupili smo 10 mestnih avtobusov srednje velikosti dolžine 8,5 metra, kapacitete 20 sedišč in 20 stojišč. Dva avtobusa sta v »kabrio« izvedbi. Naj spomnimo, da smo s strani Eko sklada prejeli pozitivno odločbo do nepovratnih sredstev za nakup avtobusov v višini 922.080 EUR, ta sredstva pa pričakujemo v začetku leta 2019. Za vzpostavitev javnega potniškega prometa je potrebno na novo zgraditi in posodobiti že obstoječo infrastrukturo. Tako bodo do decembra na območju Mestne občine Celje postavljene 3 nove avtobusne postaje. Te bodo na Levstikovi ulici nasproti Gimnazije Celje Center ter dve postaji na Čopovi ulici. Na 17-ih avtobusnih postajališčih bodo postavljene nadstrešnice, na 42-ih postajališčih bodo nameščeni tudi digitalni prikazovalniki najave prihoda avtobusov. Gradnja polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin, ki bo namenjena tudi ostalim vozilom na to vrsto pogona, poteka po načrtu. Pogodbena vrednost za postavitev polnilne postaje je nekaj več kot 1 milijon EUR, od tega je 20 odstotkov evropskega sofinanciranja.

Levstikova

jpp

Most v Tremerjih je že postavljen
V okviru projekta Regijskih kolesarskih poti Mestna občina Celje v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec ureja zemljišča in dokumentacijo za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj. Na relaciji predvidene kolesarske poti Celje – Laško, je že postavljen most oz. »Brv za kolesarje in pešce preko Savinje v Tremerjih«. Jeklena konstrukcija je dolga 92 metrov in široka 4,60 metrov. Projektant je Ponting inženirski biro iz Maribora. Projekt v sodelovanju z občinami vodi Direkcija RS za infrastrukturo.   

Od druge polovice oktobra na voljo polnilna postaja v Zagati 
Zelene mobilnostne tehnologije danes vse bolj narekujejo razvoj motoriziranega prometa. Lokalne skupnosti morajo uporabnikom hibridnih ali električnih vozil zagotoviti ustrezno infrastrukturo in primerna mesta za polnjenje. V drugi polovici meseca oktobra je Mestna občina Celje na parkirišču Zagata v starem mestnem jedru postavila novo polnilno postajo, na kateri se lahko sočasno polnita dve električni vozili. Višina celotne investicije postaje v Zagati znaša 18.437 EUR, od tega je 3000 EUR nepovratnih sredstev s strani Eko sklada. Letos je Mestna občina Celje predala v obratovanje tri polnilne postaje za električna vozila, ki skupaj omogočajo sočasno polnjenje 12 električnih vozil. Polnjenje na vseh mestih je zaenkrat brezplačno. V naslednjem letu predvidevamo postavitev dodatnih polnih postaj, med drugim tudi na parkirišču na Ulici XIV. divizije, kjer bomo uredili funkcionalno površino za Park and Ride. Polnilna postaja bo omogočala sočasno polnjenje štirih vozil.

ZagataMestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje