Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Celje je ponovno prejelo certifikat Mladim prijazna občina


Celje, 8. november 2018 – Celje je v torek prejelo certifikat Mladim prijazna občina. Prevzela ga je Polona Ocvirk, vodja Oddelka za družbene dejavnosti na Mestni občini Celje. Certifikat je Inštitut za mladinsko politiko podelili za obdobje 2018 do 2022.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje, ki ga za štiriletno obdobje podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja tistim slovenskim občinam, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.
Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen področjem: načrtno obravnavanje področja mladine, participacije mladih, izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih, mladinskega organiziranja in sodelovanja v skupnih projektih.
V Celju je napredek viden na več področjih. Mestna občina Celje mladim in mladinskim organizacijam omogoča brezplačen prostor za njihove dejavnosti, sofinancira zaposlitvene sejme in nudi možnost opravljanja pripravništva v službah občinske uprave ali javnih zavodih.
Mestni svet Mestne občine Celje je pred tremi leti na predlog Celjskega mladinskega centra sprejel Lokalni program za mladino 2015 – 2020, ki predvideva 7 ključnih ukrepov za izboljšanje položaja mladih v lokalni skupnosti. Posodobili pa smo tudi Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Celje. Poudariti velja še, da se je precej povečalo število mladih prostovoljcev, ki opravljajo delo v Večgeneracijskem centru od leta 2016 dalje. Njihovo medgeneracijsko sodelovanje je zelo bogato, saj mladi prenašajo svoje znanje tujih jezikov in računalništva na starejše, ti pa jim vračajo bogate izkušnje življenja.

Imamo odlično delujoč mladinski center, ki mladim omogoča številne dejavnosti, organizira zanimive dogodke in jim nudi prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa.
Zelo ponosni smo tudi na vse osnovnošolce in dijaki ter njihove šole, ki se redno vključujejo v dogajanje v mestu ter dajejo dogodkom in prireditvam dodano vrednost.

V letih po pridobitvi certifikata v Celju še vedno aktivno rešujemo stanovanjski problem mladih. Družba Nepremičnine Celje, d. o. o., ki izvaja stanovanjsko politiko v Celju, je poleg razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, v letih 2015 in 2017 že izvedla dva namenska Javna razpisa za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam. V preteklem štiriletnem obdobju je bilo mladim iz naslova tega razpisa podeljenih 34 stanovanj.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje