Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Kako poteka energetska obnova javnih stavb v Celju?


Celje, 19. oktober 2018 – V Celju že od poletja poteka energetska obnova javnih stavb.

Na Osnovni šoli Hudinja smo izvedli toplotno zaščito ovoja stavbe, zamenjali stavbno pohištvo na starem delu šole, ki je obrnjen proti športnemu igrišču. Uredili smo dodatno toplotno zaščito tal in stropa. Dodatno je bila izvedena menjava salonitne kritine na manjši strehi.
IV. osnovna šola je dobila novo zunanjo podobo s toplotno zaščito.
Na II. osnovni šoli smo poleg ureditve toplotne izolacije zunanje vzhodne stene zamenjali stare strešne kupole z novimi, visoko izolativnimi in odpornimi. Posodobili smo kotlovnico in zamenjali energent za ogrevanje. Zaradi potreb po obnovljivih virih energije in hitrih sprememb cen fosilnih goriv je bila najučinkovitejša rešitev prehod na daljinsko ogrevanje, ki poteka v neposredni bližini II. osnovne šole.
Osnovna šola Glazija je dobila toplotni ovoj stavbe, zamenjali pa smo tudi kopelit stekla v telovadnici in strešne kupole. Uredili smo celovito prezračevanje v kuhinji.
Na enotah Vrtca Zarja, Živ Žav in Iskrica, smo uredili novo fasado in vetrolove. Izvedli smo toplotno zaščito stropa. V obeh enotah je izvajalec že izvedel pripravljalna inštalacijska dela za nadaljnjo ureditev toplotne podpostaje in prezračevanja v kuhinjah in večnamenskem prostoru.
Na Vrtcu Anice Černejeve, enoti Mavrica, smo  izvedli toplotno zaščito ovoja stavbe, ostala dela pa bodo predvidoma končana do sredine meseca maja v prihodnjem letu.
V vseh objektih, razen v Celjskem domu in vrtcu enota Mavrica, smo zamenjali skupaj 650 termostatskih ventilov. Z menjavo energetsko neučinkovite razsvetljave bomo na vseh objektih nadaljevali še v jesenskih in zimskih mesecih. Nadaljevala se bodo dela na ogrevalnem in prezračevalnem sistemu. Ob koncu prenove bomo za uporabnike pripravili izobraževanja ter vzpostavili energetski monitoring kot učinkovit nadzor porabe energentov.

Prenova Celjskega doma je zahtevna tako iz vidika organizacije in terminske uskladitve aktivnosti in izvajalcev, kot tudi iz vidika ohranjanja kulturne dediščine. Trenutno dela na fasadi potekajo na Razlagovi ulici in na Krekovem trgu. Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki bdi nad prenovo, je izvedel sondiranje na obstoječi fasadi in določil barvne tone za obnovljeno fasado. Izvajajo se tudi krovsko - kleparska dela na strehi proti Razlagovi ulici. Pri vseh delih ohranjamo in obnavljamo okrasje na strehi in fasadi.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje