Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

KOLESCE je v Celju

Celje, 13. september 2018 – Od danes naprej je občanom in obiskovalcem Celja na osmih lokacijah na voljo 35 koles za izposojo. Novinarska konferenca ob vzpostavitvi sistema je danes potekala na lokaciji kavarne Prešernova 15, kjer je postavljen tudi eden od terminalov za izposojo. Prednosti sistema so predstavili župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti v družbi Nomago Marjan Beltram in višji svetovalec v Sektorju za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja Miran Gaberšek.

Mestni svet Mestne občine Celje je na svoji 19. redni seji, dne 23. maja 2017 sprejel Celostno prometno strategijo. Strateški dokument, v katerem so orisani vizija in cilji celostno urejenega prometa, predvideva ukrepe za izboljšanje pogojev na področju hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa, optimizacije motornega prometa, trajnostnega načrtovanja in ozaveščanja ter predstavlja podlago za črpanje evropskih sredstev za izvedbo ukrepov. V okviru tega bomo izvedli ukrepe, ki bodo kolesarskemu in javnemu potniškemu prometu zagotovili potreben razvoj in postavitev pripadajoče infrastrukture. Prehod v nizkoogljično družbo in izvedba ukrepov ne sme potekati samo v programskih usmeritvah institucij in politikah odločevalcev, temveč pomeni spremembo miselnosti družbe kot celote. Na Mestni občini Celje se z mnogimi ukrepi zavzemamo za to, da mestno jedro ne postane vozlišče motornih vozil, ampak pešcu, kolesarju in drugim trajnostnim oblikam mobilnosti prijazno mesto. Za sistem javne izposoje koles smo kupili 66 klasičnih in 34 električnih koles. Na današnji novinarski konferenci je župan Mestne občine Celje Bojan Šrot povedal: »V Celju imamo na področju trajnostne mobilnosti velike načrte. Javni sistem izposoje koles je eden od ukrepov, ki bodo prispevali k temu, da bo mesto vedno bolj prijazno kolesarjem in pešcem. V načrtu imamo tudi vzpostavitev mestnega avtobusnega potniškega prometa, ki bo predvidoma začel obratovati na začetku prihodnjega leta. V sklopu projekta celostnih teritorialnih naložb bomo uredili tudi 30 kilometrov novih kolesarskih povezav. V prihodnje bomo poleg teh 100 koles kupili še dodatnih 40 električnih in postavili 4 terminale.« 

1

Trenutno v Celju 8 postaj za izposojo
Za izboljšanje kolesarske infrastrukture bomo postavili 17 postaj javnega sistema izposoje koles. Trenutno je na območju Celja postavljenih 8 postaj na naslednjih lokacijah: Bolnica Celje, Dečkova cesta, Dvorana Zlatorog, Muzejski trg, Prešernova ulica, Krekov trg, Glavna avtobusna postaja, Ljubljanska cesta.

2

Prednosti sistema KolesCE
KolesCE deluje prek globalnega sistema nextbike. V Sloveniji je franšizo za platformo nextbike pridobilo podjetje Nomago s sistemom NomagoBikes, v katerem so vzpostavili programsko opremo za podporo uporabnikom ter aplikacijo, prek katere se uporabnik registrira in poravna letno članarino za uporabo sistema KolesCE. »Gre za enega najsodobnejših sistemov javne izposoje koles. V Nomagu ponudbo medkrajevnega mestnega potniškega prometa in sistema integriranega potniškega prometa širimo na druge, z mobilnostjo povezane storitve, kamor sodi tudi izposoja koles. Ne želimo le popularizirati javnega potniškega prometa ter skrbeti za njegov nadaljnji razvoj, ampak želimo podpirati tudi trajnostno mobilnost na območju Mestne občine Celje ter celotne Savinjske doline in Slovenije,« je povedal Marjan Beltram, član uprave in izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti v družbi Nomago ter izpostavil, da sistem nextbike uporabljajo v več kot 25 državah in prek 150 mestih. 
Višji svetovalec v Sektorju za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja Miran Gaberšek glavno prednost sistema vidi v tem, da uporabnik lahko kolo prevzame v Celju in ga vrne denimo v Žalcu ali Laškem. Za isti sistem se je namreč odločilo še skupno 7 sosednjih in bližnjih občin, ki bodo kolesa dobila v letošnjem in v začetku naslednjega leta. »Kompatibilnost sistema je zelo pomembna, saj so razdalje med sosednjimi občinami majhne«, še dodaja Gaberšek.

Kako se registriram?
Za uporabo kolesa je potrebna registracija prek mobilne aplikacije nextbike, ki je brezplačno na voljo v trgovini Google Play in iStore. 
-Registracija je možna prek mobilne aplikacije nextbike, ki je na voljo v trgovini Google Play in iStore, ali s pomočjo klicnega centra. Registracija prek mobilne aplikacije je brezplačna, strošek registracije prek klicnega centra pa znaša 3 EUR. Ob registraciji in aktivaciji računa prek mobilne aplikacije bo sistem zaračunal dodaten znesek 1 EUR, ki ga sistem vrne uporabniku na uporabniški račun in ga uporabnik lahko koristi za prihodnje stroške najema na vseh postajah sistema KolesCE.
-Letna tarifa velja 12 mesecev od nakupa in stane 10 EUR za najem navadnih koles ter 20 EUR za najem električnih in navadnih koles. Brezplačnih je prvih 30 minut vsakega najema. Tarifa velja za najem enega kolesa na uporabnika. 
-Osnovna tarifa znaša 0,5 EUR za vsakih 30 minut najema navadnega kolesa in 1 EUR za najem električnega kolesa za vsakih 30 minut.

V primeru dodatnih vprašanj je na voljo 24-urni klicni center za podporo uporabnikom na številki 01 431 77 60.

3

Investicija
Pogodbena vrednost za vsa kolesa, postavitev 17-ih terminalov, vzpostavitev programske opreme, 15-mesečno vzdrževanje sistema, servisiranje in razvažanje koles, vključno s 24-urno podporo uporabnikom ter drugimi operativnimi deli znaša 460.000 EUR z DDV. Znesek je sofinanciran s strani Ministrstva za infrastrukturo v višini 80 odstotkov. 

4

Več informacij
Mestna občina Celje:
Gregor Globočnik, odnosi z javnostmi
gregor.globocnik@celje.si

Nomago:
Anuška Cerovšek Beltram, direktorica strateškega marketinga
piar@nomago.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje