Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje je dobila zeleno luč za ureditev infrastrukture ob severni vezni cesti in projekt Park and Ride

Celje, 10. september 2018 – Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je 7. septembra 2018 potrdila seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom CTN. Mestna občina Celje bo s pomočjo evropskih sredstev ob severni vezni cesti uredila infrastrukturo ter uresničila projekt P+R na Ulici XIV. divizije.

ZMOS je v vlogi posredniškega organa za izbor operacij mehanizma CTN 18. maja 2018 objavil Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN v okviru prednostne naložbe 4.4 Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Višina sofinanciranja projektov znaša do 85 % upravičenih stroškov. ZMOS je v vlogi posredniškega organa za izbor operacij pregledal in na seznam izbranih operacij vključil 17 projektov v skupni vrednosti 13,8 milijona EUR. Namen izbranih projektov je spodbujanje trajnostne mobilnosti v urbanih središčih. Sofinancirali se bodo projekti urejanja vozlišč parkiraj in prestopi (P+R), razvoja kolesarske infrastrukture, urejanja infrastrukture za pešce, infrastrukture za javni mestni potniški promet, kot tudi projekti, ki vključujejo uporabo sodobnih tehnologij in pristopov upravljanja mobilnosti.
Mestna občina Celje je v prvi prijavi dobila zeleno luč za projekt Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. V sklopu investicije se načrtuje izvedba nove navezovalne ceste za predvideno izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 in povezavo med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. Cesta bo zagotavljala najkrajšo povezavo med naselji Nova vas in Ostrožno in bo omogočila vzpostavitev trase javnega potniškega prometa. Projekt bo zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo te ceste v dolžini cca. 210 metrov s postavitvijo avtobusnega postajališča s čakališčem na obeh straneh ter ureditvijo površin za pešce in kolesarje. Zajemal bo tudi izgradnjo ceste v dolžini cca. 450 metrov z levim pripadajočim pločnikom, obojestransko kolesarsko stezo, ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda z zadrževalnikom ter ureditvijo plinovoda in javne razsvetljave. Na tem delu se sedaj nahaja nasip, cesta bo torej potekala ob potoku Koprivnica in se bo navezovala na cesto Janeza Cvirna pri nakupovalnem centru Lidl.

Investicija izgradnje infrastrukture ob severni vezni cesti
Celotna vrednost projekta znaša 1.986.000 EUR. Vrednost nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada in Republike Slovenije skupaj je 504.531 EUR, vrednost EU sredstev iz kohezijskega sklada pa znaša 428.852 EUR. Iz državnega proračuna bo zagotovljenih 75.679 EUR, tako bo Mestna občina Celje zagotovila 1.481.644 EUR iz proračuna.
Na Mestni občini Celje smo prepoznali problem naraščajočega prometa, s katero se ne soočajo le evropska, temveč tudi naše mesto. Eden od ukrepov je uvedba sistema P+R na Ulici XIV. divizije. Na tej lokaciji bomo uredili kakovostno in funkcionalno površino, ki bo uporabnikom omogočala ugodno parkiranje osebnih vozil z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje koles. Projekt predvideva izgradnjo 35 parkirnih mest za osebna motorna vozila. Tri parkirna mesta bodo namenjena  invalidom, štiri pa voznikom električnih avtomobilov. Zraven bodo štiri parkirišča za motorna kolesa, 16 stojal za navadna, mehanska kolesa  in plato s stojali za deset električnih koles. V neposredni bližini bo servisno stojalo za nujna popravila koles. Na parkirišču bomo zgradili tudi varovano pokrito kolesarnico za pet koles in osem parkirnih mest za avtodome, kjer bo vsa potrebna oprema.

Investicija izgradnje P+R sistema na Ulici XIV. divizije
Celotna vrednost projekta znaša 358.430 EUR. Vrednost nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada in Republike Slovenije skupaj je 229.260 EUR, vrednost EU sredstev iz kohezijskega sklada pa znaša 194.871 EUR. Iz državnega proračuna bo zagotovljenih 34.389 EUR, tako bo Mestna občina Celje zagotovila 129.169 EUR iz proračuna. 

S tem je zaključena 1. faza postopka, nato mestne občine predložijo vloge za 2. fazo.   

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje