Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV NOVIC IN OBVESTIL

Javna predstavitev Delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali – Poziv k sodelovanju zainteresirane javnosti

Celje, 7. avgust 2018

Mestna občina Celje na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16) vabi k sodelovanju zainteresirano javnost k podaji predlogov pri izdelavi in spreminjanju predloga delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali.

Predlog načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali je objavljen na spletni strani Mestne občine Celje, na naslovu: ( spletna povezava na načrt )

Javna predstavitev bo trajala od 7. 8. 2018 do 6. 9. 2018.

Predlogi in mnenja se lahko pošljejo do vključno 6. 9.  2018 na elektronski naslov: danilo.praprotnik@celje.si.

V skladu s 3. odstavkom 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16) se zbrana mnenja in predlogi po presoji predstojnika organa ali službe, pristojne za izdelavo načrta zaščite in reševanja, vključijo v predlog delnega  načrta zaščite in reševanja pred sprejemom. V predlog načrta zaščite in reševanja se lahko vključijo le tisti predlogi in mnenja, ki so skladni z rešitvami v temeljnem načrtu zaščite in reševanja.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje