Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje začenja s sanacijo zemljine na igrišču vrtca na Aljaževem hribu

Celje, 27. julij 2018 – Mestna občina Celje na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem del, podjetjem VOC Celje, d. o. o.,  začenja s sanacijo zemljine na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu. Izvajalec del, ki je bil danes dopoldan uveden v delo, mora sanacijo in zunanjo ureditev igrišča zaključiti v roku 30 zaporednih koledarskih dni, torej do konca poletnih počitnic, ko bodo vrtec znova napolnili otroci. V novem šolskem letu bo vrtec na Aljaževem hribu obiskovalo 55 otrok. Na Mestni občini Celje smo veseli, da jim bomo z zamenjavo zemljine omogočili brezskrbno igro na prostem. Verjamemo, da bodo zadovoljni tudi njihovi starši, ki jih vodstvo vrtca redno seznanja z informacijami o načrtih oziroma poteku projekta.


Vrtec Aljaev hrib prva Copy
Foto: MOC

Na Mestni občini Celje zagotavljamo, da projekt zamenjave zemljine poteka v skladu z veljavnimi predpisi. Po Zakonu o javnem naročanju smo 22. junija letos objavili javno naročilo, na katero je ponudbo oddalo podjetje VOC Celje, d. o. o., ki  že ima izkušnje z zamenjavo zemljine na igrišču vrtca na Hudinji. Postopek menjave zemljine bo zelo podoben.  
Sanacija se bo izvedla z odstranitvijo vrhnje plasti zemljine v debelini 50 centimetrov.  Glede na podatke o površini ocenjujemo, da bo pri izkopu nastalo okoli 400 kubičnih metrov odpadkov, torej bistveno manj kot na Hudinji. Na izkopano in očiščeno površino bo izvajalec del položil geotekstil in 20 centimetrov debelo plast tampona, na katerega bo nasul okoli 30 centimetrov nove, neonesnažene zemljine, ki jo bo zatravil s travnim tepihom. Zemljo bo pripeljal iz višje ležečega dela naselja Rupe v Šmartnem v Rožni dolini, kjer ni industrije. 


Vrtec Aljaev hrib druga Copy

Izvajalec del se je s pogodbo obvezal, da bo pri delu upošteval določbe Uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisije delcev iz gradbišč in veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki. Gradbišče bo zavaroval s tri metre visoko varovalno ograjo. Ker bo zaradi delovnih strojev in tovornjakov prihajalo do hrupa, okoliške stanovalce prosimo za razumevanje. Strokovni nadzor bo opravljalo podjetje AZ Inženiring. Odstranjeno zemljino (odpadek s klasifikacijsko številko 17 05 06), ki se na podlagi kemičnih analiz ne uvršča med nevarne odpadke, bo prevzel izvajalec del, ki ima potrdilo, da je vpisan v evidenco prevoznikov in zbiralcev te vrste odpadkov.
Po zaključku del bo opravljen kontrolni monitoring ustreznosti zamenjane zemljine na vse parametre, ki jih določa Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh.
Pogodbena vrednost sanacije zemljine in zunanje ureditve območja vrtca na Aljaževem hribu znaša 99.599,16 evrov z DDV. Če prištejemo še stroške izdelave projekta za izvedbo, strokovnega svetovanja pri izvedbi del ter analiz zemljine bo potrebno za celoten  projekt odšteti nekaj manj kot 125.000 evrov. Denar je zagotovljen v letošnjem občinskem proračunu.  

Vrtec Aljaev hrib tretja Copy

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje