Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Na šestih javnih stavbah že potekajo energetsko sanacijska dela

Celje, 18. julij 2018 – V drugi polovici meseca junija je Ministrstvo za infrastrukturo Mestni občini Celje dodelilo 1.600.460,51 EUR nepovratnih sredstev za izvedbo energetske sanacije osmih javnih objektov v Celju. Trenutno potekajo dela v štirih osnovnih šolah in dveh enotah javnih vrtcev. V jesenskih mesecih bomo pričeli z deli na Celjskem domu.

Vrednost celotne investicije energetske sanacije osmih javnih objektov znaša 4.054.573,16 EUR z DDV. Energetika Celje bo kot partner za izvedbo projekta zagotovila nekaj več kot polovico predvidenih finančnih sredstev (cca. 1,9 milijona EUR). Preostanek sredstev v višini cca. 450.000 EUR bo Mestna občina Celje zagotovila iz proračuna. Občina in Energetika Celje sta terminske plane ukrepov uskladili z ravnatelji šol in vrtcev na takšen način, da se bodo dela maksimalno prilagodila dejavnostim v šolah in v vrtcih. Ukrepi po posameznih stavbah praviloma najprej vključujejo toplotno zaščito zunanjih sten, zamenjavo neučinkovitega stavbnega pohištva, menjavo energetsko neučinkovite razsvetljave, tem pa sledijo posegi na ogrevalnem sistemu in prezračevanju ter drugi izvedbeni ukrepi. V poletnem času bomo izvedli vsa tista dela, ki bi lahko bila moteča za izvajanje vzgojne in izobraževalne dejavnosti. Vseh objektov in pripadajočih ukrepov v času poletnih počitnic ne bo možno končati, zato se bodo nekatera dela nadaljevala tudi jeseni letos in spomladi naslednje leto.

Trenutno potekajo dela v štirih osnovnih šolah in dveh enotah javnih vrtcev. Na OŠ Hudinja, II. OŠ Celje in OŠ Glazija se izvajajo fasaderska dela in v sklopu teh menjava energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva. V poletnih počitnicah se na OŠ Glazija planira še izvedba prezračevanja kuhinje. Na IV. OŠ Celje se izvajajo pripravljalna dela pred začetkom izvedbe toplotno izolacijske fasade. V vrtcu Zarja, enoti Živ žav se izvajajo fasaderska dela in v sklopu teh menjava energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva. V vrtcu Zarja, enoti Iskrica se izvajajo pripravljalna dela pred začetkom izvedbe toplotno izolacijske fasade. V mesecu avgustu pa se bodo dela pričela tudi v vrtcu Anice Černejeve, enoti Mavrica. Nadzor nad izvedbo ukrepov je vzpostavljen, saj Mestna občina Celje in Energetika Celje sprotno komunicirata z vodstvi šol in vrtcev.

1

Predvidoma v jesenskih mesecih bomo pričeli z deli energetske sanacije na Celjskem domu. Na portalu javnih naročil je trenutno objavljen razpis za izbiro izvajalca obnove historične fasade. Projekt se bo izvajal v sodelovanju z območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je izdal smernice za fasadno obnovo. Historična obnova fasade ne spada v energetski ukrep, zato bo tudi v celoti financirana iz proračuna Mestne občine Celje. Prenova Celjskega doma je zaradi sočasnega izvajanja energetskih ukrepov kot tudi sanacije historične fasade ter nadaljnje ureditve dvorišča terminsko in finančno zahtevna. Poleg omenjenih energetskih ukrepov se bo na Celjskem domu obnavljala tudi streha, približno 40 odstotkov oken bo novih, ostala pa se bodo obnovila. Smo tudi v fazi naročila projektov za ureditev dvorišča Celjskega doma, ki ga načrtujemo v prihodnjih letih.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje