Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Pred knjižnico bodo nameščeni urbani elementi za posedanje in igro

Celje, 10. julij 2018 – Izvajalec sanacijskih del pri Osrednji knjižnici Celje Remont d.d., je novo  zunanjo ureditev in sanacijo na strehi otroškega oddelka knjižnice in pohodne ploščadi zaključil prejšnji teden. Mestna občina Celje bo na mestu, kjer so bila igrala, postavila urbane večfunkcijske elemente. 

Mestna občina Celje je ob sanacijskih delih uredila tudi površine pohodne ploščadi pri Osrednji knjižnici Celje. Primarni razlog za zaprtje pohodnih površin pred knjižnico je bila celovita sanacija strehe otroškega oddelka knjižnice in preprečevanje nadaljnjega zatekanja vode v objekt. Na delu površine, kjer je bila prej umetna trava, je sedaj vgrajena Playtop podlaga, ki je blažilna gumirana varovalna podlaga. Po uskladitvi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Celje, urbanisti in projektantom smo se odločili, da na mestu, kjer so bila igrala, postavimo večfunkcijske mobilne urbane elemente oz. kroge, na katerih se lahko poseda in igra. Postavitev elementov je predvidena v mesecu avgustu. Rešitev je skladna z urbanistično-arhitektonskim oblikovanjem za to območje.

1

V prostorskih sestavinah planskih aktov občine spada to območje ob upoštevanju namenske rabe prostora v III. območje varstva pred hrupom. Osrednja knjižnica Celje je tudi študijska knjižnica in osebam v izobraževalnem procesu mora biti zagotovljeno primerno okolje. Otroci ob Savinjskem nabrežju ne ostajajo brez igral, saj se ograjena igrala z različnimi elementi nahajajo cca. 100 metrov stran in v Mestnem parku.

Mestna občina Celje si s celovito sanacijo pohodnih površin in namestitvijo urbanih elementov prizadeva, da prostor pred knjižnico še naprej ostaja prostor za druženje in izvedbo različnih dejavnosti.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje