Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Med železniško postajo in Savinjo želimo urediti sistem P + R  

Celje, 6. julij 2018 – V razvitih evropskih mestih je možnost cenovno ugodnega in udobnega parkiranja z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje koles zmanjšala prometne težave. Mnogi vozniki so spremenili potovalne navade, saj so spoznali, da ima sistem P + R (Park & Ride - parkiraj avto in prestopi na kolo) številne prednosti. Tudi v Celju želimo zgraditi parkirno infrastrukturo, ki bo spodbujala alternativne trajnostne načine nadaljevanja poti s kolesom, zato smo pripravili vso potrebno dokumentacijo in na podlagi povabila Združenja Mestnih občin Slovenije oddali vlogo za projekt P + R Ulica XIV. divizije.  Vozlišče  P + R želimo urediti na  območju med Savinjo in železniško postajo, ki je v občinski lasti in se nahaja ob starem mestnem jedru. Če bo naša vloga sprejeta in bomo dobili denar iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN), bomo na tej lokaciji uredili kakovostno, funkcionalno in za uporabnike privlačno urbano površino. V projektu smo upoštevali tudi projektantska izhodišča za izvedbo državne kolesarske povezave, ki poteka v neposredni bližini ob strugi Savinje v smeri proti Laškemu. 

Parkirie ob Savinji druga Copy

Območje na južnem robu celjske železniške postaje, kjer smo lani porušili stare in povsem dotrajane garaže, je trikotne oblike, zato arhitekti in urbanisti, ki so morali prostor izkoristiti v največji možni meri, pri načrtovanju niso imeli lahkega dela. Projekt predvideva izgradnjo 35 parkirnih mest za osebna motorna vozila. Tri parkirna mesta bodo namenjena  invalidom, štiri pa voznikom električnih avtomobilov. Zraven bodo štiri parkirišča za motorna kolesa, 16 stojal za navadna, mehanska kolesa  in plato s stojali za deset električnih koles. V neposredni bližini bo servisno stojalo za nujna popravila koles. Na parkirišču bomo zgradili tudi varovano pokrito kolesarnico za pet koles in osem parkirnih mest za avtodome, kjer bo vsa potrebna oprema. Na podlagi projektantskih predračunov je vrednost celostne investicije ocenjena nekaj več kot 358.000 evrov. Med izdelavo investicijskega projekta smo od posameznih soglasodajalcev pridobili projektne pogoje in vsa soglasja. Pridobili smo tudi gradbeno dovoljenje. Z deli naj bi začeli predvidoma v začetku prihodnjega leta, končali pa naj bi jih v drugi polovici istega leta.  

Mikrolokacija zemljia Copy

Uvoz oziroma izvoz na parkirišče bo ostal na istem mestu, kot je sedaj. Ohranili bomo vsa drevesa, ki rastejo vzdolž brežine Savinje in zasadili še nov, enojni drevored, tako da bo območje zeleno in za uporabnike, ki bodo imeli pogled na Stari grad Celje, zelo privlačno. Kot smo že uvodoma omenili, ima sistem »parkiraj avto in prestopi na kolo«  veliko prednosti. Voznikom omogoča, da cenovno ugodno parkirajo avtomobil in pot do želenega cilja, torej do službe, muzejev,  tržnice, turističnih znamenitosti, gostilne ali javnih ustanov, nadaljujejo s kolesom. Na tak način se v mestu zmanjša promet in s tem zagotovi boljši zrak. Manj je tudi hrupa. Kolesarjenje že nekaj časa ni več samo rekreacijska dejavnost, temveč se vse bolj uveljavlja kot vsakdanje sredstvo za premagovanje razdalj. Je poceni, prijazno naravi, zdravo in v primerih, ko so na cesti prometni zastoji, tudi hitrejše. 
S projektom  P + R Ulica XIV. divizije bomo v Celju dosegli še en cilj: Reaktivirali  bomo opuščeno in premalo izkoriščeno površino, to pa je eden glavnih pogojev, ki jih moramo izpolniti, če želimo biti deležni sofinanciranja operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN, Prednostne naložbe 4.4 (Specifični cilj 1: »razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«). Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje teh operacij je Združenje Mestnih občin Slovenije kot posredniški organ objavilo 21. maja letos.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje