Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Evropa je danes doma v Celju

Celje, 8. maj 2018 – Pod pokroviteljstvom Mestne občine Celje je III. osnovna šola Celje danes na Krekovem trgu organizirala Evropsko vas, v kateri  je sodelovalo 32 vrtčevskih, osnovnošolskih in srednješolskih zavodov. Otroci so z različnimi plesnimi in glasbenimi točkami ter izdelki predstavili zanimivosti, ki so jih odkrili ob spoznavanju drugih držav v Evropi. Dogodka so se udeležili tudi župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, ravnatelj III. osnovne šole Celje Aleksander Verhovšek in osrednji govornik na prireditvi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Evropska unija je politično-ekonomska zveza, ki je sestavljena iz 28 držav in šteje preko pol milijarde prebivalcev različnih narodnosti, običajev, jezikov in kulture. Projekt Evropska vas v Celju že 13. leto zapored briše meje, mesto pa na zaključni prireditvi spremeni v Evropo v malem. Evropske narode nam predstavi z običaji, navadami, kulturo, jeziki, kulinaričnimi specialitetami in drugimi prepoznavnimi značilnostmi. Kako zelo pomembno je spoznavanje drugih držav, ljudi in njihovih običajev najbolje vedo povedati otroci, ki imajo v Evropski vasi glavno besedo. Letos v projektu sodeluje 32 zavodov, med katerimi so vrtci, osnovne šole, srednje šole in druge organizacije, katerih cilj in namen je zbliževati in povezovati. Otroci, ki v projektu sodelujejo, se učijo spoštovanja in sprejemanja drugačnosti, kar je temelj strpnega odnosa drug do drugega.

Mestna občina Celje bo še naprej podpirala projekt, v katerem mladi spoznavajo kulturne značilnosti in pestrost evropskih držav ter s tem postavljajo dobro osnovo za sobivanje med različnimi evropskimi narodi in si tako širijo obzorja. Tema letošnje Evropske vasi je podiranje še zadnjih meja, ki obstajajo v današnji "globalni vasi", to so meje, ki si jih ustvarjamo v naših glavah in ki večinoma izvirajo iz slabega poznavanja in razumevanja drugih. Na današnji prireditvi je župan Mestne občine Celje Bojan Šrot izrazil veliko zadovoljstvo projekta Evropska vas, katerega obseg in kakovost se vsako leto izboljšujeta. »Na tem trgu stoji kip Celjanke Alme Karlin. Bila je prava popotnica, pogumna, odprtega duha, polna radovednosti in zanimanja, željna spoznati svet, ljudi, njihove podobnosti in njihove različnosti. Ni si postavljala mej – ne fizičnih, ne tistih v glavi. /…/ Projekt mlade spodbuja k raziskovanju, odkrivanju in radovednosti, s čimer razvijajo kritičen odnos do sveta okoli sebe. S svojim vedenjem bodo kot odrasli z odprtimi očmi in rokami gledali na svet, s svojim znanjem bodo imeli moč soustvarjati svetlo prihodnost,« je otrokom in mladim dejal župan in se jim zahvalil za ves trud, ki so ga skupaj s svojimi mentorji, koordinatorji in organizatorji vložili v pripravo dogodka. Tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in ravnatelj III. osnovne šole Celje Aleksander Verhovšek sta izrazila veliko navdušenje nad projektom in pohvalila prizadevanja Mestne občine Celje za podporo Evropske vasi. 

1

Projekt Evropska vas se je začel leta 2006 pod pokroviteljstvom Šole za ravnatelje in Evropske hiše Maribor. Potekal je v osmih regijah po Sloveniji. V šolskem letu 2013/2014 je Šola za ravnatelje odstopila od organizacije, leto kasneje tudi Evropska hiša Maribor. Ker ni bilo prave podpore, se projekt v nekaterih regijah ni nadaljeval. V Savinjski regiji se je ohranil zaradi močne podpore Mestne občine Celje. III. osnovna šola Celje je septembra 2017 prevzela koordinacijo prepoznavnega in odmevnega projekta, ki vsako leto popestri delo in življenje na sodelujočih zavodih.

2

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje