Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Stroški zimske službe dvakrat višji kot v preteklih letih

Celje, 26. marec 2018 – Izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja javnih cest obsega tudi zimsko službo, ki je bila v letošnji zimski sezoni v pripravljenosti od 15. novembra 2017 do 20. marca 2018. Zaradi dolge zime, obilnega sneženja in nizkih temperatur so stroški zimske službe v tem obdobju znašali 775.000 evrov, kar je približno dvakrat več kot v preteklih letih oziroma dobrih 100.000 evrov več kot je bilo predvideno.  

Stroški zimske službe od 15. novembra do 31. decembra so znašali 142.000, od 1. januarja do 20. marca pa 633.000 evrov. Samo v februarju, ko so bile temperature kar triindvajset dni pod ničlo in so nastajale zaradi poledice ter snega na cestah izjemne razmere, so vsa opravila in dejavnosti,  potrebna za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa, stala 382.000 evrov. 
Izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje je javno podjetje Vodovod – kanalizacija d. o. o., medtem ko zimsko službo zanj izvaja družba VOC Celje d. d.  Kljub temu, da so bile v letošnji zimski sezoni resnično izredne razmere, nekateri občani z delom zimske službe niso bili zadovoljni oziroma so bila njihova pričakovanja prevelika. V Mestni občini Celje imamo zelo visoke standarde izvajanja zimske službe in to kljub temu, da pravila od nas tega ne zahtevajo. Tako visokih standardov kot so pri nas v ostalih primerljivih evropskih državah nimajo, zato so bili očitki nezadovoljnih občanov  v večini primerov neupravičeni. Zavedati se je potrebno, da zimske razmere na cestah, površinah za pešce in drugih javnih površinah od vseh udeležencev v prometu zahtevajo, da se nujno prilagodijo razmeram. To pomeni, da morajo pravočasno odstraniti sneg s površin, ki jih zimska služba ne čisti, da se obujejo razmeram primerno, da pravočasno očistijo svoje avtomobile in da se od doma odpravijo prej kot bi se sicer, če bi bile ceste normalno prevozne.    
Od izvajalcev zimske službe je nerazumno pričakovati, da bodo takoj in v celoti  očistili vse javne površine. Po Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest mora zimska služba prednostno očistiti vse ceste višjega prednostnega razreda, torej glavne vpadnice in mestni cestni križ. To je v letošnji zimski sezoni izvajalec vedno  storil pravočasno in v skladu z Izvedbenim programom zimske službe na občinskih javnih cestah v Mestni občini Celje. Res je, da so se takrat, ko je bilo sneženje intenzivno in ko je bil sneg težek, na določenih območjih pojavile težave, ki pa jih je bilo nemogoče preprečiti. Tako se je občasno dogajalo, da izvajalci zimske službe niso mogli v celoti odstraniti snega, ki so ga med pluženjem ceste odrinili na pločnike, kar je med pešci povzročilo slabo voljo. Poudariti želimo, da v takšnih zimskih razmerah drugače ne gre in da ob občanov pričakujemo razumevanje. Izvajanje zimske službe je namreč zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah, najtežja in najbolj zahtevna dejavnost. Upoštevati je potrebno, da izvajalce zimske službe med delom pogosto ovirajo parkirani avtomobili in polomljeno drevje. Med delom prihaja tudi do okvar na delovnih strojih in zdrsov. V letošnjih zimskih mesecih so bili stroji in oprema za pluženje tako obremenjeni, da so bili na meji svoje zmogljivosti.
Izjemno visoki stroški zimske službe pa bodo žal vplivali tudi na izvajanje Letnega programa. Ker se je že na začetku leta porabil del sredstev, ki je bil rezerviran za izvajanje zimske službe v novembru in decembru 2018, bodo vzdrževalna dela na cestah najverjetneje deloma okrnjena. Kljub omejenim finančnim sredstvom bodo v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija d. o. o. storili vse, kar je v njihovi moči, da bodo uresničili  čim večji del letnega vzdrževalnega programa. Ta je namreč precej obsežen, saj poleg saniranja poškodb na voziščih in ostalih prometnih površinah, ki so nastala med zimo, vključujejo tudi košnjo trave ob cestah, čiščenje jarkov in brežin, popravila jaškov, prometnih znakov, robnikov, polaganje novih asfaltnih prevlek, obnovitev barv na talnih obeležbah pred objekti vrtcev, šol ipd., kakor tudi na vpadnicah, ter ostala druga večja vzdrževalna dela.   

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje