Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

S pomočjo projekta GreenerSites iščemo rešitve za degradirano območje Stare Cinkarne

Celje, 19. marec 2018 – V Celju je potekal dvodnevni sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki transnacionalnega projekta GreenerSites iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Italije in Hrvaške. Za Mestno občino Celje, ki je gostila tuje partnerje, je projekt GreenerSites zelo pomemben, saj je namenjen iskanju rešitev za čistejšo in trajnostno prihodnost mesta z okolico. S pilotnimi projekti želimo poiskati najboljše tehnične rešitve za opuščena industrijska in okoljsko degradirana območja. Prepričani smo, da bomo lahko  z novimi znanji in izkušnjami postavili  trdne temelje za nadaljnje projekte celovite trajnostne reurbanizacije degradiranega območja Stare Cinkarne. 

PRSPLET
Foto: MOC

Na sestanku, ki je bil v Narodnem domu, so partnerji razpravljali o poteku izvedbe pilotnih aktivnosti na posameznih degradiranih območji in o izzivih, s katerimi se srečujemo. Gostom smo med drugim razkazali pilotno območje Stare Cinkarne, na katerem smo v okviru projekta GreenerSites  že lani na petih lokacijah postavili mrežo piezometrov za ugotavljanje stanja podtalne vode. Z monitoringom bomo dobili podatke o kemijskem stanju podzemnih voda, ter o hitrosti in smeri njihovega toka. Kot smo že prej omenili, iščemo in preverjamo različne metode, s katerimi bi zmanjšali negativne vplive, ki jih ima onesnažena zemljina na okolje in zdravje ljudi. O tem, kakšna bi bila najboljša rešitev, v tej fazi postopka še ni mogoče govoriti. Ena od možnih rešitev je imobilizacija. Onesnaženo zemljino je namreč mogoče s pomočjo dodatkov na kraju samem (in–situ) predelati v gradbeni proizvod, v katerem so težke kovine trajno imobilizirane. To pomeni, da se ne prašijo in da ne prehajajo v zemljo ali podtalnico. Preverili bomo, ali bi bilo mogoče takšen gradbeni produkt  vgraditi v trajne nasipe na območju Stare Cinkarne in jih nato krajinsko urediti. Za pilotne projekte testiranja metode remediacije imamo na voljo 37.000 evrov evropskega denarja. V okviru projekta  GreenerSites smo se v Mestni občini Celje lotili tudi izdelave karte onesnaženih območij, ki bo strokovna podlaga pri pripravi usmerjenih in učinkovitejših ukrepov sanacije. Karto izdelujemo na podlagi podatkov monitoringa vsebnosti kovin v tleh, ki je bil opravljen s sodobno geostatično analizo. 
S podobnimi okoljskimi izzivi se srečujejo tudi naši partnerji v projektu GreenerSites. V Bydgoszczu na Poljskem je okoli 2000 hektarov veliko območje, kjer je bila nekoč tovarna eksploziva Zachem. Poljaki  iščejo najboljšo metodo, s katero bi sanirali zadrževalnik nevarnih industrijskih odplak. Veliko dela imajo tudi z območjem nekdanje tovarne impregnacije železniških pragov v mestu Solec-Kujawski, kjer so po rušitvi objektov onesnaženo zemljino izkopali, jo kemično oprali in se nato na posebej urejeni deponiji opranih tal lotili bioremediacije s pomočjo bakterij. 
Projekt GreenerSites se je začel junija 2016, končal pa se bo maja prihodnje leto. Poleg enajstih partnerjev iz petih držav Srednje Evrope, med katerimi je tudi Mestna občina Celje, je v projekt vključenih še štirinajst institucij, ki nastopajo kot pridruženi partnerji. 
Projekt sofinancira transnacionalni program Interreg Srednja Evropa, ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih območja Srednje Evrope. Celoten projekt je vreden 3.795.769,00 evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) bo prispeval 3.117.919,00 evrov, ostali denar bodo zagotovili partnerji. Mestna občina Celje bo prejela 270.695,25 evrov. 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje