Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje in Energetika Celje podpisali koncesijsko pogodbo za energetsko sanacijo osmih javnih objektov

Celje, 8. marec 2018 – Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in direktor javnega podjetja Energetika Celje mag. Aleksander Mirt sta danes podpisala koncesijsko pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za celovito energetsko sanacijo osmih javnih objektov v Celju. Skupna vrednost operacije znaša približno 4 milijone EUR.

Proračun Mestne občine Celje za leto 2018 je investicijsko naravnan. Med večjimi predvidenimi investicijami je tudi celovita energetska sanacija osmih javnih objektov, ki jo Mestna občina Celje načrtuje v sklopu javno-zasebnega partnerstva (JZP) s podjetjem Energetika Celje. Danes podpisana koncesijska pogodba opredeljuje celovito energetsko sanacijo vseh osmih objektov, vzdrževanje in pa zagotavljanje prihrankov za dobo 15 let. Konec leta 2016 so člani Mestnega sveta Mestne občine Celje sprejeli Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo energetske obnove stavb v MOC. V konkurenčnem dialogu, ki je potekal v lanskem letu pa je bilo iz nabora 25-ih objektov, ki so bili vključeni v odlok, izbranih 8 javnih stavb. Poleg priprave in sprejetja omenjenega odloka je bilo treba pripraviti razširjene energetske preglede ter vso potrebno investicijsko dokumentacijo. Tudi zato se je MOC skupaj z Mestno občino Novo mesto in Mestno občino Kranj vključila v konzorcij, s pomočjo katerega so bile pripravljalne aktivnosti sofinancirane s strani Evropske banke za obnovo in razvoj s programom Elena.

V projekt celovite energetske obnove so vključene štiri osnovne šole (OŠ Hudinja, IV. OŠ Celje, OŠ Glazija in II. OŠ Celje) in trije vrtci (Vrtec Zarja-enota Živ Žav, Vrtec Zarja-enota Iskrica in Vrtec Anice Černejeve-enota Mavrica). Celovite energetske prenove bo deležen tudi Celjski dom, katerega neto vrednost energetske sanacije je ocenjena na cca.1,6 milijona EUR. Ukrepi za celovito energetsko sanacijo objekta so definirani v Razširjenem energetskem pregledu, ki je bil izdelan za vsak posamezni objekt.

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je ob današnjem podpisu pogodbe poudaril: »Energetska sanacija javnih objektov je eden večjih projektov, ki ga v Mestni občini Celje načrtujemo že približno dve leti, saj je tudi procedura zelo dolga. En del zaključka tega projekta se dogaja danes, ko smo podpisali pogodbo z zasebni partnerjem za 8 od 25-ih javnih objektov, ki smo jih uvrstili v nabor javnih objektov, ki potrebujejo energetsko sanacijo. V konkurenčnem dialogu smo določili 8 objektov, ki so dobili prioriteto, v prihodnjih letih pa nameravamo energetsko sanirati še tudi ostale objekte iz tega nabora. /…/ V konkurenčnem dialogu je bilo več zasebnih interesentov, najboljše pogoje pa je dala družba Energetika, zato z njo tudi sklepamo pogodbo. Gre za precej veliko investicijo, ki je ocenjena na 4 milijone evrov. Daleč največji znesek predstavlja energetska sanacija Celjskega doma, ki je potreben temeljite obnove

1

Mestna občina Celje s tem projektom kandidira na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Ministrstva za infrastrukturo za dodelitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov. Občina je trenutno v zaključni fazi priprav na oddajo vloge na ministrstvo. Za projekt pričakujemo do 40 odstotkov kohezijskih sredstev, kar znaša do cca. 1,6 milijona EUR. Energetika Celje bo za uspešno izvedbo projekta JZP zagotovila nekaj več kot polovico predvidenih finančnih sredstev (cca. 1,9 milijona EUR). Preostanek sredstev v višini cca. 450.000 EUR bo MOC zagotovila iz proračuna. Celotna operacija je tako ocenjena na cca. 4 milijone EUR.

»V sodelovanju s samimi uporabniki objektov in v dogovoru z občino bomo uskladili najbolj optimalen potek del za posamezen objekt. Pri šolah bo to po vsej verjetnosti precej vezano na same počitnice. V tem trenutku pa natančnega terminskega plana še ne moremo doreči. V kolikor bo že na prvem roku oddana vloga uspešno rešena, se predvideva začetek del letos poleti, dokončanje pa aprila naslednje leto. Gre za investicijo, iz katere se potem na osnovi prihrankov poplačuje ta investicija. V Energetiki Celje verjamemo, da smo to sposobni kvalitetno opraviti. Iz našega vidika je to izziv in računamo, da bomo v skladu s ponudbo projekt uspešno izvedli,« je povedal mag. Aleksander Mirt, direktor javnega podjetja Energetika Celje.

Zajamčeni prihranki za vseh 8 objektov na leto znašajo cca. 175.000 EUR (višina prihrankov v celotni pogodbeni dobi bo znašala cca. 2 mio EUR). Energetsko pogodbeništvo ne pomeni zgolj enkratne investicije koncesionarja, ampak njegovo zagotavljanje predvidenih prihrankov in vzdrževanje vseh osmih objektov za celo dobo trajanja pogodbe, torej 15 let. Učinkovita raba energije v javnih stavbah dolgoročno vpliva na manjši ogljični odtis, izboljšano bivalno oz. delovno okolje, ter omogoča prihranke pri vzdrževanju.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje