Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Za razvoj kmetijstva in podeželja smo letos namenili 45.000 evrov 

Celje, 7. marec 2018 – Mestna občina Celje je v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine danes popoldan v Narodnem domu pripravila Srečanje mladih kmetov. Zavedamo se, da mladi kmetje prestavljajo prihodnost slovenskega kmetijstva in da pomembno sooblikujejo naše okolje. S svojim delom prispevajo k prehranski oskrbi, ohranjajo krajino in med drugim krepijo razvoj podeželja v občini. Srečanje smo pripravili zato, da mladim kmeticam in kmetom predstavimo aktivnosti lokalne skupnosti na področju kmetijstva, smernice kmetijske politike po letu 2020 in jim med drugim ponudimo priložnost, da tudi sami povedo, s kakšnimi izzivi se srečujejo, kakšne so njihove izkušnje in kje vidijo svoje priložnosti. Verjamemo namreč, da lahko skupaj oblikujemo vizijo razvoja kmetijstva v Mestni občini Celje in pripomoremo k temu, da se bodo mlade kmetice in kmeti začeli povezovati med sabo in pogumno uresničevati svoje inovativne ideje.

Srecanje mladih kmetov 1 Copy
Foto:MOC

Mlade kmetice in kmete je uvodoma nagovoril župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, ki je prepričan, da je v kmetijstvu še veliko neizkoriščenih priložnosti. Trenutno je v Mestni občini Celje 390 kmetij. Po socialno ekonomski strukturi prevladujejo dopolnilne kmetije (57 odstotkov) in  mešane kmetije (25,5 odstotka). Glavna kmetijska dejavnost je govedoreja. Večina poljedelske proizvodnje je vezana na pridelavo krme za živino, medtem ko so vse ostale kmetijske panoge slabše zastopane. Največ je majhnih kmetij, kar pomeni, da kmetje v povprečju obdelujejo 6.5 hektara kmetijskih zemljišč. Žal skoraj polovica vseh kmetij leži na območjih s težjimi naravnimi dejavniki za kmetovanje. Vsaka spodbuda, ki jo kmeti dobijo, je zato še kako pomembna.    

Srecanje mladih kmetov 3 Copy
Foto:MOC

Na Mestni občini Celje vsako leto pripravimo razpis za dodelitev pomoči za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja. V letošnjem proračunu smo za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva v občini zagotovili 45.000 evrov. Razpis je bil objavljen 16. februarja in se bo zaključil 30. marca, tako da imajo upravičenci še dovolj časa, da se nanj prijavijo. V skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015 -2020 smo razpis objavili za več različnih ukrepov. Za posodabljanje kmetijskih gospodarstev smo namenili 22.000 evrov, za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 2.500 evrov, za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (DE MINIMIS) 14.000 evrov in za podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 6.500 evrov.

Srecanje mladih kmetov 4 Copy
Foto:MOC

Mestna občina Celje je že enajsto leto članica Lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja (LAS), ki pokriva območje Mestne občine Celje in občin Laško, Štore ter Vojnik. Kot je na današnjem srečanju povedala Alja Založnik, višja svetovalka na Mestni občini Celje, je LAS »laboratorij« manjših projektov, ki pripomorejo k razvoju podeželja, in center informacij za vse, ki imajo dobre ideje in  bi se želeli vključiti. »Izven mestno območje Mestne občine Celje je polno skritih potencialov. Pred kratkim smo začeli uresničevati projekt postavitve skakalnic ob Šmartinskem jezeru, v sklopu katerega bo brezplačna foto delavnica, ki se bo zaključila s potujočo razstavo najlepših fotografij. Mlade brezposelne in upokojence toplo vabimo, da se prijavijo in udeležijo delavnice. V zadnjih letih smo preko LAS-a uresničili več zanimivih projektov, kot so denimo Rubike (kolesarske poti pod Celjsko kočo), otroško igrišče na Šmartinskem jezeru, adrenalinski park na Celjski koči in še bi lahko naštevala. Trenutno čakamo na potrditev projekta Zelena raziskovalnica ob jezeru, v katerem bodo združili moči domačin iz Loč ter Zavod za turizem Celeia Celje. Zanimivo pa ni samo Šmartinsko jezero. Tudi območja Pečovnika, Zagrada, Celjske koče, Košnice in drugih krajev so lepa in v sebi skrivajo svoje zgodbe in potenciale. Mestna občina Celje lahko poskrbi za infrastrukturo, toda pravo dušo dajejo kraju ljudje, ki v njem živijo in ustvarjajo«, je prepričana Alja Založnik. Specialistka za razvoj podeželja Polona Starc iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje pa je  prisotne razveselila z novico, da bo oktobra objavljen razpis Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je namenjen izboljšanju starostne strukture nosilcev kmetij. 

Srecanje mladih kmetov 2 Copy
Foto:MOC

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje