Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Vpis otrok novincev v javne vrtce na območju Mestne občine Celje za šolsko leto 2018/19

Celje, 5. marec 2018 – vpis otrok novincev v javne vrtce na območju Mestne občine Celje za šolsko leto 2018/19 traja dva tedna, in sicer od 5. do 16. marca 2018. Starši lahko otroke vpisujejo vsak delovnik med 8. in 15. uro na sedežu vrtca Anice Černejeve, Kajuhova ulica 5, Tončke Čečeve, Mariborska cesta 43/a in Zarja, Zagajškova ulica 8. Obvestilo o tem, ali so dobili prosto mesto ali ne, bodo starši prejeli do 19. aprila.

V tekočem šolskem letu vrtci izvajajo dejavnost v 15-ih stavbah. V koledarskem letu 2017 je bilo povprečno mesečno v 106-ih oddelkih vključenih 1892 otrok. Jeseni bodo prvič sedli v šolske klopi otroci rojeni leta 2012 ali starejši, zlasti tisti z odloženim všolanjem. Glede na demografska gibanja pričakujemo, da bodo vrtci prvega septembra lahko vsem novincem zagotovili prosto mesto, zato v letu 2018 ne predvidevamo sprememb obsega predšolske dejavnosti, v smislu zmanjšanja ali povečanja števila oddelkov.

Vključenost otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje v institucionalno varstvo se v zadnjih petih letih giblje okoli 80 odstotkov. 

Skladno z Lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Celje tudi v letošnjem letu nadaljujemo s projektom energetske obnove osnovnih šol in vrtcev. Z izjemo nekaj novogradenj so vrtčevske stavbe stare že kar nekaj desetletij, zato v sklopu investicijskega vzdrževanja sistematično odpravljamo pomanjkljivosti, s katerimi želimo zmanjšati rabo energije in emisije CO2. V zgradbah bomo,  po prioritetnem vrstnem redu in ekonomski upravičenosti posegov, nadaljevali z odpravo šibkih točk rabe in oskrbe z energijo: regulacija ogrevalnih sistemov, menjava stavbnega pohištva, toplotna zaščita ovoja stavb, menjava energetsko neučinkovite razsvetljave, rekonstrukcija toplotnih podpostaj ipd. Mestna občina Celje bo v javno-zasebnem partnerstvu energetsko sanirala nekatere javne zgradbe, ki so dotrajane oz. energetsko manj učinkovite. Med njimi so tudi tri vrtčevske enote (Vrtec Zarja-enota Živ Žav, Vrtec Zarja-enota Iskrica in Vrtec Anice Černejeve-enota Mavrica).

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje