Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Ljubljana, Celje, 7. februar 2018 - Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije je 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17 objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 6.675.453,74 EUR. Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom:
- ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
- ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018);
- so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018:
       - za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2017/2018,
       - za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 2018.

Prijavni obrazec in druge informacije so dostopne na www.sklad-kadri.si.

Stipendijski sklad

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje