Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Zaključen postopek izbora projektov za trajnostno mobilnost z mehanizmom Celostnih teritorialnih naložb

Celje, 9. januar 2018 – Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je na 4. dopisni seji, ki je potekala 28. decembra 2017, potrdila seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). Mestna občina Celje je prijavila  projekt Ureditev mreže kolesarskih povezav v občini.

ZMOS je v vlogi posredniškega organa za izbor operacij pregledal in na seznam izbranih operacij vključil 16 projektov razvoja kolesarske infrastrukture, v skupni vrednosti 35,6 milijona EUR.  Predvidena vrednost sofinanciranja iz mehanizma CTN znaša 19,5 milijona EUR, od tega 7,3 milijona EUR za projekte v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 12,2 milijona EUR za projekte v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Vira sredstev CTN za prednostno naložbo 4.4 sta Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR; 15,6 milijona EUR) in državni proračun Republike Slovenije (RS; 3,9 milijona EUR).

Namen izbranih projektov je spodbujanje dnevne mobilnosti s kolesom v mestih z ureditvijo varne, udobne in privlačne kolesarske infrastrukture. Mestna občina Celje je prijavila  projekt Ureditev mreže kolesarskih povezav v občini. Projekt predvideva izvedbo, dopolnitev ali označitev 29,7 km novih kolesarskih povezav v mestu, predvideni pa so tudi naslednji dopolnitveni ukrepi:
-    Postavitev šestih info tabel z vrisanimi kolesarskimi potmi in turističnimi točkami za dodatno spodbujanje trajnostne mobilnosti,
-    postavitev treh števcev kolesarjev,
-    postavitev treh servisnih stojal.

Skupaj z že obstoječimi kolesarskimi povezavami bo mreža kolesarskih povezav v mestu po zaključku del dolga približno 80,5 km. Celotna vrednost operacije znaša 2.292.865,06 EUR, vrednost nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike (CTN) pa znaša 1.476.798,90 EUR. Mestna občina Celje bo torej sama zagotovila sredstva v višini 816.066,16 EUR. Izvedba na terenu je planirana v letih 2019, 2020 in 2021.   

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje