Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Velike količine težkega snega otežile delo zimske službe 

Celje, 12. december 2017 – Ker smo iz nekaterih mestnih četrti in krajevnih skupnosti prejeli pritožbe, da zimska služba med vikendom ni dobro opravila svojega dela, v javnem podjetju Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., dajejo naslednje pojasnilo: 
"Po Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest mora zimska služba prednostno očistiti vse ceste višjega prednostnega razreda, torej glavne vpadnice in mestni križ. Zagotavljamo, da so bile te ceste očiščene pravočasno in v skladu z Izvedbenim programom zimske službe na občinskih javnih cestah v MOC. V delo so bile vključene vse razpoložljive zmogljivosti, kljub temu pa so se zaradi težkih pogojev dela, ki so jih povzročili intenzivno sneženje in težek oziroma moker sneg, pojavile določene težave. 
Kot smo že uvodoma pojasnili, smo morali najprej očistiti sneg z vozišč kategoriziranih cest, nato pa smo se lotili odstranjevanja snega, ki smo ga pred tem med pluženjem v celoti odrinili na pločnike. Zaradi izredno velike količine težkega snega le - tega s pločnikov nismo mogli v celoti odstraniti. Pri delu so nas ovirali parkirani avtomobili v ožjem mestnem jedru, polomljeno drevje, zdrsi ter okvare na strojih zimske službe. Stroji in oprema za pluženje so bili zaradi obremenjenosti na meji svoje zmogljivosti, delavci pa so med čiščenjem morali paziti tudi na to, da med odstranjevanjem izredno težkega snega niso povzročali dodatne škode na ograjah, živi meji, omaricah za elektriko, prometnih znakih in ostali cestni opremi.
Razmere so bile resnično izjemno težke, vendar smo kljub temu delo opravili korektno in zadovoljivo. V akciji pluženja in posipanja je sodelovalo 35 plužnih in posipnih enot, od tega 8 kamionov, 19 večjih traktorjev, 8 manjših traktorjev, rovokopač ter 20 delavcev, ki so ročno čistili sneg na dostopih do avtobusnih postajališč, na prehodih za pešce in ostalih dostopih do javnih objektov.
Večjo pozornost smo zaradi prazničnih dogodkov namenili mestu. Zavedamo se, da varne šolske poti niso bile očiščene tako, kot so ljudje od nas pričakovali, zato zagotavljamo, da bomo v bodoče dali temu večji poudarek. Ker pa so pričakovanja občanov včasih vendarle prevelika, želimo posebej pojasniti, da imamo izjemno visoke standarde izvajanja zimske službe in to kljub temu, da pravila tega od nas ne zahtevajo. Tako visokih standardov nimajo niti v ostalih primerljivih evropskih državah.
Zagotavljamo, da bomo tudi v prihodnje po vseh svojih močeh poskušali doseči čimbolj očiščeno mesto s pripadajočo okolico. Kljub temu pa pozivamo občane, da v podobnih težkih vremenskih razmerah, kot so bile ta vikend, uporabljajo javni potniški promet ali druge oblike javnega prevoza", so sporočili iz javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija d.o.o. 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje