Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Vabilo na 23. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje 

Celje, 4. december 2017 - Vabljeni na 23. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki bo v torek, 12. decembra 2017, ob 13. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, Celje.

DNEVNI RED:
1.    Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet zavoda Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti 
2.    Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet zavoda Center za socialno delo Celje
3.    Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda Ljudska univerza Celje
4.    Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda Celeia Celje
5.    Proračun Mestne občine Celje za leto 2018
a)    Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 – DRUGA OBRAVNAVA
b)    Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2018 
c)    Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2018 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2018 
6.    Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2018
7.    Sofinanciranje obnove javnega športnega objekta Celjsko športno letališče
8.    Sofinanciranje obnove Kocbekovega doma na Korošici v lastništvu Planinskega društva Celje - Matica
9.    Letni program športa v Mestni občini Celje v letu 2018
10.    Delna oprostitev plačila uporabnine za koriščenje plavalnih prog v bazenu Golovec za plavalna društva za leto 2018
11.    Soglasje k ustanovitvi dislociranega oddelka Glasbene šole Celje v Občini Dobrna
12.    Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Golovec - območji GOS-1 in GOS-2
13.    Okvirni terminski plan rednih sej Mestnega sveta Mestne občine Celje do konca mandatnega obdobja 2014 – 2018
14.    Vprašanja in pobude članov sveta
a)    Odgovori na vprašanja in pobude
b)    Vprašanja in pobude


Gradivo za obravnavo je objavljeno TUKAJ

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje