Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Sanirano igrišče vrtca na Hudinji bo v ponedeljek spet odprto

Celje, 24. november 2017 – Otroci, ki obiskujejo Vrtec Tončke Čečeve na Hudinji, se bodo od ponedeljka znova lahko igrali na igrišču. Kontrolni monitoring saniranih tal, ki so ga opravili na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, je potrdil, da je zemljina na otroškem igrišču z vidika potencialno nevarnih snovi varna in ustreza vsem kriterijem, ki jih predpisuje Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. Mestna občina Celje je 16. novembra 2017 s podjetjem VOC Celje, d.d., opravila primopredajo del, danes in jutri pa bomo zasadili še 10 dreves in okoli njih položili travni tepih. Sanacija vrtčevskega igrišča na Hudinji (izvedba del), ki je Mestno občino Celje stala 169.303,96 evra z DDV, je s tem zaključena.

20171124 121502 Copy
foto: MOC

Mestna občina Celje bo postopoma zamenjala zemljino še na vseh ostalih igriščih celjskih javnih vrtcev razen na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni in na igrišču Vrtca Anice Černejeve na Polulah, kjer sanacija ni potrebna. Prednost bosta imela Vrtec Tončke Čečeve v Gaberjih in enota Sonce Vrtca Anice Černejeve ob Kajuhovi cesti. Za tak korak se je Mestna občina Celje odločila na podlagi končnega poročila Kontrolnega monitoringa stanja tal na igriščih celjskih javnih vrtcev, ki ga je prejela v začetku oktobra letos in iz katerega izhaja, da so razen na Ljubečni in Polulah presežene opozorilne ali kritične vrednosti kadmija, svinca in cinka. Ponekod je presežena tudi kritična vrednost arzena. Sanacija igrišč celjskih javnih vrtcev bo iz finančnega in izvedbenega vidika velik zalogaj, zato jo bo Mestna občina Celje izvedla postopoma. V rebalansu letošnjega občinskega proračuna je za sanacijo namenila 450.000, v predlogu proračuna za leto 2018 pa 350.000 evrov. 


Mestna občina Celje že več let zaman opozarja državo, da je celjska kotlina potrebna celovite okoljske sanacije, ki je sama brez državne in evropske pomoči finančno ne zmore. Prav tako je pristojne že večkrat opozorila, da bi bilo na državni ravni nujno potrebno sprejeti standarde glede primerne ter ustrezne kakovosti stanja tal na otroških igriščih.   

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje