Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Vabilo na 22. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje

Celje, 6. november 2017 - Vabljeni na 22. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki bo v torek, 14. novembra 2017, ob 13. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, Celje.

DNEVNI RED:
1.    Proračun Mestne občine Celje za leto 2018
a)    Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 – PRVA OBRAVNAVA
b)    Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2018 
c)    Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2018 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2018 
2.    Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Celje o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2016,
3.    Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje – PRVA OBRAVNAVA
4.    Izvajanje storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje od 1. 12. 2017 dalje
5.    Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje
6.    Sklep št. 5/2017 o ukinitvi statusa javnega dobra
7.    Sklep št. 1/2017 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
8.    Vprašanja in pobude članov sveta
a)    Odgovori na vprašanja in pobude
b)    Vprašanja in pobude

Gradivo za obravnavo je objavljeno TUKAJ.
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje