Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Dunajski model zagotavljanja javno dostopnih stanovanj

Celje, 12. oktober 2017 - Predstavniki družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Mestne občine Celje, so se 4. in 5.10.2017, pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije in Mesta Dunaj, udeležili strokovnega srečanja na temo »Dunajski model zagotavljanja javno in cenovno dostopnih stanovanj«. Program je zajemal obsežno predstavitev modela zagotavljanja javno in cenovno dostopnih stanovanj ter obisk primerov dobrih praks.

Mesto Dunaj ima v lasti in upravlja 220.000 stanovanjskih enot, kar predstavlja dobrih 25 % mestnega stanovanjskega fonda. Te stanovanjske enote so primarno namenjene tako prebivalcem z nižjimi prihodki, kot prebivalcem, ki imajo višje prihodke od povprečja, vsebinsko pa so ekvivalentna stanovanjem z neprofitno najemnino, kot jih poznamo v Sloveniji.

Od leta 1980 je Dunaj nadgradil model zagotavljanja javno dostopnih stanovanj. Danes namreč mesto Dunaj poleg lastnih stanovanj indirektno kontrolira še dodatnih več kot 200.000 stanovanjskih enot, kar skupaj prinaša skoraj 60% celotnega stanovanjskega fonda mesta. Model temelji na procesu nakupa ustreznih zemljišč s strani mesta, kjer je predvidena stanovanjska gradnja. Mesto nato na podlagi natečaja in kriterijev kot so: arhitektura, umestitev v okolje, socialna dimenzija in ekonomike predlagane rešitve, izbere investitorja, mu pod ugodnimi pogoji proda zemljišče ter omogoči posojilo z nizkimi obrestmi in dolgimi roki odplačevanja, tudi več kot 30 let. Najemnina v tovrstno zgrajenih stanovanjih je nato regulirana na način, da omogoča ugoden dostop do stanovanj različnim ciljnim skupinam.

Rezultati modela so odlični, saj Dunaj na tovrsten način ustrezno sledi demografiji in naraščajočemu številu prebivalstva, kar je osnova za nadaljnji razvoj mesta. Model hkrati omogoča tudi usklajeni urbanistični razvoj, kar je razvidno predvsem v izjemnih projektih kot so Lakeside Aspern (https://smartcity.wien.gv.at/site/en/aspern-viennas-urban-lakeside), v njegovi osnovi stanovanjskem projektu, z multiplikativnimi učinki na gospodarskem in družbenem nivoju.

Čeprav je zaradi velikosti mesta Dunaj in njegove demografije težko postavljati vzporednice s Celjem, lahko iz vsebine njihove stanovanjske politike izluščimo pomembne ugotovitve:

(1) stanovanjska politika predstavlja enega izmed temeljnih podpornih mehanizmov razvoja mesta;
(2) zagotavljanje javno dostopnih stanovanj omogoča prebivalcem dostop do kakovostnega bivanja po načelu sprejemljive cenovne politike;
(3) urbanistični ter stanovanjski projekti predstavljajo osrednji multiplikator gospodarskega razvoja območja in

(4) predstavljeni Dunajski model omogoča tudi občinam v Sloveniji nekatere uporabne mehanizme strateškega načrtovanja, predvsem na področju urbanizma in umeščanju stanovanjske gradnje v prostor.

Ogled dobrih praks in modela zagotavljanja javno dostopnih stanovanj je udeležencem podal pomembne informacije in dober vpogled v vsebino, ki jo bomo lahko uporabili pri projektu gradnje Stanovanjske soseske DN 10 s 135 stanovanji, kjer se trenutno pripravlja investicijska dokumentacija in pripravi Lokalnega stanovanjskega programa Mestne občine Celje, ki bo podal usmeritve in ukrepe na področju stanovanjske politike za obdobje 2018 – 2022.

Dodatne vsebine so na voljo na http://www.nepremicnine-celje.si/stanovanjska-politika/

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje