Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje s projektom NATURETURNS za regeneracijo urbanega okolja z naravnimi rešitvami

Celje, 9. oktober 2017 – Mestna občina Celje je septembra oddala vlogo za 2. fazo okoljskega projekta NATURETURNS v programu Obzorje 2020. Vrednost celotnega petletnega projekta »naravne rešitve za vključujočo urbano regeneracijo« je slabih 14 milijonov EUR, od tega je predvidenih 12,4 milijona EUR sofinanciranja. V konzorcij je vključenih 37 partnerjev.

Mestna občina Celje se aktivno vključuje v transnacionalne projekte, v katerih pridobiva nova znanja in spoznava dobre prakse že izvedenih projektov v Evropi. V projektnem predlogu »naravne rešitve za vključujočo urbano regeneracijo NATURETURNS« želi MOC pridobiti sofinanciranje za določitev metod bioremediacije (za čiščenje okolja, ki je onesnaženo z različnimi onesnaževali, se uporabljajo biološki procesi za razgradnjo ali odstranitev onesnaževal. Poznamo npr. fitoremediacijo, ki poteka s pomočjo različnih vrst rastlin, ki s svojo rastjo čistijo onesnaževala v tleh. Poznamo tudi bioremediacijo s pomočjo mikroorganizmov, ki kot vir hrane porabljajo določeno onesnaževalo ali pa jih vključijo v svoje metabolne procese): 
- za območje stare Cinkarne in
- za zemljine, ki bi jo meščani lahko uporabljali za vrtičke.

Za MOC bi bila vrednost projekta NATURETURNS 253.125 EUR, od tega 177.187,50 EUR EU sofinanciranja za obdobje petih let.

V konzorcij projekta so vključeni univerze, mesta in podjetja, ki se ukvarjajo s t. i. zelenimi rešitvami in izboljšavami. Vodilni partner je Univerza Wageningen (Nizozemska). V konzorciju je skupina mest izvajalcev dobrih praks in mest sledilcev, podjetij, nevladnih organizacij in institucij znanja.

Sodelovanje MOC v konzorciju bi bilo koristno, saj vključevanje v kvalitetne konzorcije pomeni še dodatno znanje za nadaljevanje aktivnosti na območju stare Cinkarne in sanacijo Celjske kotline. V konzorciju bi bilo mesto Celje v skupini mest sledilcev, kar pomeni, da bi se učilo in povzemalo primere dobrih praks sanacije od drugih (večjih) mest, sodelovali bi z mnogimi strokovnimi tujimi institucijami in tako nadaljevali uspešno mednarodno sodelovanje ter s tem pridobili kredibilnost predlogov na področju rešitev degradiranih območij v Sloveniji. Pri programu Obzorje 2020 je konkurenca v kvaliteti in številu konzorcijev zelo velika. V prvi fazi je osnutek projekta MOC prejel najvišje število točk, v drugi fazi pa bi naj sofinanciranje prejeli štirje projekti. Rezultati izbora in dodelitve sofinanciranja bodo znani predvidoma v februarju 2018.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje