Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Na trgu Na okopih in  na Muzejskem trgu začne oktobra veljati nova prometna ureditev

Celje, 28. september 2017 – Obnova na območju dela Muzejskega trga pred Osrednjo knjižnico Celje in dela trga Na okopih, ki vključuje tudi povezovalno klančino mimo Stare grofije do Savinjskega nabrežja, je v zaključni fazi, zato bo s 1. oktobrom 2017 na tem območju začel veljati nov prometni režim. 

Celotno območje bo označeno kot območje za pešce, ki izjemoma dovoljuje vožnjo z vozili za potrebe dostopov in dostave. Parkiranje na območju za pešce ne bo dovoljeno. Dostop z avtomobili bo z Gosposke ulice skozi podhod na novo urejeno parkirišče Na okopih možen samo z dovolilnico in daljinskim upravljalcem za potopni stebriček. Daljinski upravljalci bodo na voljo od 10. oktobra dalje, zato bo do 1. novembra potopni stebriček spuščen. Stanovalci, ki imajo Na okopih in na Muzejskem trgu stalno prebivališče, bodo daljinske upravljalce lahko kupili v javnem podjetju ZPO Celje d.o.o., ki upravlja s parkirišči v lasti Mestne občine Celje.Ostali, ki imajo na tem območju začasno prebivališče, bodo morali pred tem na Mestni občini Celje pridobiti dovoljenje. Za parkirišče Na okopih velja posebna dovolilnica za stanovalce starega mestnega jedra. Že zdaj jo je možno kupiti na ZPO Celje in sicer po ceniku, ki je objavljen  na spletni strani Mestne občine Celje in ZPO Celje. Z novo prometno ureditvijo bo torej območje zaprto s potopnim stebričkom, ki bo, kot smo že prej zapisali, začel delovati novembra in bo od takrat dalje spuščen samo med 7.00 in 9.30 uro. V tem času bo dovoljen vstop za dostavo. Izven tega časa bo vstop dovoljen izjemoma za potrebe stanovalcev in dostave, ki je ni mogoče izvesti med 7.00 in 9.30. Občinski redarji bodo na tem območju vršili kontrolo, zato Mestna občina Celje naproša stanovalce, naj upoštevajo navodila. 

Projekt, za katerega je Mestna občina Celje iz proračuna namenila okoli milijon evrov, se torej zaključuje. Izvajalec del, podjetje VOC Celje d.d., je na območju dela Muzejskega trga in dela trga Na okopih obnovil celotno gospodarsko infrastrukturo in položil nove tlake. Namestil je novo urbano opremo in postavil novo javno razsvetljavo. Na območju tretje etape, torej od Pokrajinskega muzeja do krožišča v Gosposki ulici, so prenovljeni vsi komunalni vodi. Osrednji prostor Muzejskega trga pred Staro grofijo  bo zaradi arheoloških najdb  oziroma  zahtev ZVKD, da se arheološke najdbe prezentirajo, še naprej zavarovan z gradbiščno ograjo, zato dostop iz Ulice Ivanke Uranjek ne bo možen. Na zemljišču pred hišo na  Muzejskem trg 3 so ostali stari tlakovci. 
Kljub številnim poskusom Mestna občina Celje ni uspela skleniti dogovora z lastniki, zato to zemljišče zaenkrat ostaja v zasebni lasti, to pa pomeni, da ga občina ne more urejati z javnim denarjem. 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje