Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Zamenjava zemljine na igrišču vrtca Hudinja

Celje, 19. september 2017 – Zaradi številnih novinarskih vprašanj, povezanih z zamenjavo zemljine na otroškem igrišču vrtca Hudinja, Mestna občina Celje daje naslednje pojasnilo. 
Zemljo za otroško igrišče vrtca na Hudinji je izvajalec del VOC Celje pripeljal iz neonesnaženega, naravnega  območja Rupe v Šmartnem v Rožni dolini. Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja je julija 2017  na tem območju odvzel več vzorcev tal na 15 merilnih mestih in opravil kvalitativne meritve  na vsebnost kovin in polkovin, ki niso pokazale odstopanj. 
Za oceno primernosti je bil pripravljen združen (povprečni) vzorec tal, ki je bil dostavljen v akreditiran laboratorij v ERICo Velenje. V vzorcu tal so bili kvantitativno določeni vsi parametri, ki jih zahteva Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. L. 34/2008 in 61/2011): pedološki in fizikalno-kemijski parametri, vsebnost organskih parametrov ter vsebnost anorganskih parametrov (kovine in polkovine) kot tudi vrednost anorganskih in organskih parametrov v izlužku, ki kaže na topno (dostopno obliko).
V poročilu 'Ocena kakovosti zemljine z območja parcel 284, 285, 287 288, 327/3 k.o. Rupe je ERICo Velenje  v zaključni oceni  navedel, da je zemljina primerna za nasipavanje stavbnih zemljišč. Pri tem je priporočal, da bi bilo zaradi boljšega uspevanja travnate ruše ob  vgradnji zemljine  na otroško igrišče korigirati kislost tal, kar je bilo med sanacijo tudi narejeno.
Zunanja inštitucija (Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja) je spremljala tudi izvedbo del in kontrolirala zemljino, ki so jo vozniki tovornjakov vozili na območje vrtca. Preliminarne meritve, ki jih je opravila, niso pokazale odstopanje vsebnosti arzena.
Stanje vgrajene zemljine se bo ovrednotilo glede na analize, ki bodo opravljene kot posnetek ničelnega stanja monitoringa kakovosti tal. Predvidoma oktobra bo pooblaščena inštitucija zaključila kontrolni monitoring saniranih tal. Ta bo tudi osnovni  pogoj za primopredajo izvedenih del. Primopredaja bo predvidoma v oktobru.
Mestna občina Celje razume, da so starši zaskrbljeni in bo izvedla vse aktivnosti, da bo otrokom zagotovila varno uporabo igralnih površin.  

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje