Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Vabilo na 21. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje

Vabljeni na 21. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki bo v torek, 26. septembra 2017, ob 13. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, Celje.

DNEVNI RED:
1.    Seznanitev z odstopom s funkcije mestnega svetnika in potrditev mandata novemu članu Mestnega sveta Mestne občine Celje za preostanek mandatne dobe v mandatnem obdobju 2014 - 2018,
2.    Razrešitev dosedanjega člana in predlog za imenovanje novemu člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade za preostanek mandatne dobe v mandatnem obdobju 2014 – 2018,
3.    Predlog za imenovanje članov Nadzornega sveta družbe Inkubator Savinjske regije d.o.o.,
4.    Predlog za imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje,
5.    Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje,
6.    Soglasje k imenovanju direktorja zavoda TECOS - Razvojni center orodjarstva Slovenije,
7.    Predlog za imenovanje članov Nadzornega sveta družbe Celeia d.o.o.,
8.    Poročilo o delovanju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje v letu 2016 in prvi polovici leta 2017,
9.    Informacija o odločitvi Komisije za podelitev sejemskih priznanj Mestnega sveta Mestne občine Celje na 50. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti,
10.    Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2017 - HITRI POSTOPEK,
11.    Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje – PRVA OBRAVNAVA
12.    Sofinanciranje obnove javnega športnega objekta Celjsko športno letališče,
13.    Nakup štirih koles za potrebe Policijske postaje Celje
14.    Delna oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za zavezanca Razvojni center inženiringi Celje d.o.o.,
15.    Sklep št. 4/17 o ukinitvi statusa javnega dobra
16.    Vprašanja in pobude članov sveta
a)    Odgovori na vprašanja in pobude
b)    Vprašanja in pobude

Gradivo za obravnavo je objavljeno TUKAJ.    

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje