NOVICE IN OBVESTILA

V Miklošičevi ulici po novem več prostora za kolesarje

Celje, 14. julij 2017 – Mestna občina Celje spodbuja trajnostne oblike mobilnosti (pešačenje, kolesarjenje, javni potniški promet, alternativne oblike mobilnosti), zato je ob rekonstrukciji Miklošičeve ulice spremenila prometni režim, ki po novem prinaša širše površine za pešce in varnejše površine za kolesarje.

Nova prometna ureditev v Miklošičevi ulici pomeni tudi ukinitev približno polovico parkirnih mest za motorna vozila v tej ulici. Namesto parkirnih mest je leva stran cestišča po novem sedaj namenjena kolesarjem, osrednji del cestišča pa označuje prometni pas, ki je namenjen mešanemu prometu (motorna vozila in kolesarki promet). Miklošičeva ulica je prva tovrstna ulica v Celju. Poleg tega je z novo ureditvijo vzpostavljena kolesarska povezava iz smeri Kocbekove proti Stanetovi ulici. Podobni ukrepi se v prihodnje predvidevajo tudi na ostalih ulicah v Starem mestnem jedru.

1

Ukrep spremembe prometne ureditve v Miklošičevi ulici je prvi ukrep implementacije Celostne prometne strategije, ki jo je Mestni svet Mestne občine Celje sprejel na 19. redni seji MS MOC. Celostna prometna strategija je strateški dokument, v katerem so orisani vizija in cilji celostno urejenega prometa ter ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Sprejeta strategija predvideva ukrepe za izboljšanje pogojev na področju hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa, optimizacije motornega prometa, trajnostnega načrtovanja in ozaveščanja ter predstavlja podlago za črpanje evropskih sredstev za izvedbo ukrepov. Celostna prometna strategija ne pomeni zgolj sprejetja strateškega dokumenta, temveč nov korak v dolgoročnem procesu celostno urejenega prometa.

Parkiranje stanovalcev Starega mestnega jedra se z novo prometno ureditvijo ne spreminja, saj tudi prej dovolilnice za parkiranje niso veljale na Miklošičevi ulici, ampak so stanovalci parkirali na lastnih parkiriščih ali na Vrunčevi ulici, kjer imajo kot stanovalci pravico nakupa parkirne dovolilnice po znižani ceni.  

Materiale v zvezi s CPS MOC lahko najdete TUKAJ.  

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje