Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje bo sanirala zemljino na območju vrtca na Hudinji

Celje, 21. junij 2017 – Mestna občina Celje je kot ustanoviteljica javnega vrtca na Hudinji zavezana k temu, da poskrbi za dobrobit in varnost vseh otrok v varstvu in zaposlenih. Predvčerajšnjim je Mestna občina Celje prejela poročilo - Ocena onesnaženosti tal na otroškem igrišču vrtca Hudinja, ki ga je poslal izvajalec Nacionalni laboratoriji za hrano in okolje. Po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ga je občina prejela včeraj, bo pristopila k takojšnji sanaciji zemljine.

Mestna občina Celje je za vrtec na Hudinji naročila izdelavo kontrolnega monitoringa. Tla so se vzorčila po celotnem igrišču, ki meri 2500 m², v globinah od 0 do 5 cm in od 0 do 20 cm. Iz rezultatov je razvidno, da so v površinskem delu tal od 0 do 5 cm, kot tudi v globini do 20 cm tla prekomerno onesnažena z nekaterimi težkimi kovinami. Glede na veljavne predpise so presežene opozorilne vrednosti za baker, svinec in arzen ter kritične vrednosti kadmija in cinka. Ostala merjena onesnaževala nikelj, celokupni krom in živo srebro ne presegajo mejne vrednosti po sedaj veljavnih predpisih. V mivki odvzeti v peskovniku istega vrtca, niso bile ugotovljene neskladnosti s Smernicami za mivko za otroške peskovnike in igrišča. Rezultati izmerjenih onesnaževal so se vrednotili po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.list RS, št. 68/96). Glede na to, da so bile meritve na tem območju narejene že leta 2005 in so bile takrat bistveno nižje, sklepamo, da je bila bolj onesnažena zemljina v nižjih plasteh (verjetno v preteklosti kakšen nasip materiala), saj se v času gradnje na območju vrtca ni dovažalo nobene zemlje.

Glede na to, da na državnem nivoju ni ne predpisov ne priporočil kakšne ukrepe izvajati v takšnih primerih in pri takšni rabi tal, je Mestna občina Celje urgentno zaprosila Nacionalni inštitut za javno zdravje, da poda mnenje in priporočila. Iz prejetega mnenja je razvidno, da ocenjujejo, da otroci med bivanjem v vrtcu niso bili izpostavljeni na tak način in do take mere, da bi to lahko ogrozilo njihov telesni razvoj in zdravje.

Kljub temu predlagajo, da se preuči možnost sanacije tega območja. Mestna občina Celje bo sledila priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in takoj pristopila k sanaciji ugotovljenih razmer. Opravljena bo sanacija zemljine, ki bo potekala z odstranitvijo zemljine v vrhnjem sloju celotne površine vrtca. Vrhnji sloj se bo nadomestil s čisto zemljo in nato z zatravitvijo s travno rušo. Mestna občina Celje si bo prizadevala, da se sanacija zemljine vrtca na Hudinji v celoti izvede čim prej. O vseh nadaljnjih korakih bo Mestna občina Celje obveščala tako starše otrok kot tudi ostalo javnost. Mestna občina Celje namerava naročiti kontrolni monitoring zemljine tudi na ostalih celjskih javnih vrtčevskih igriščih in v primeru potrebe ustrezno ukrepati.

Ocena onesnaženosti tal za vrtec na Hudinji je dostopna TUKAJ.

Mnenje NIJZ o izmerjenih vrednostih analiziranih kovin v tleh otroškega igrišča vrtca Hudinja lahko preberete TUKAJ

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje