Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Vabilo na 20. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje

Vabljeni na 20. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki bo v torek, 27. junija 2017, ob 13. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, Celje.

DNEVNI RED:
1.    Izstop Mestne občine Celje iz združenja Skupnosti občin Slovenije (SOS)
2.    Izstop Mestne občine Celje iz Združenja občin Slovenije (ZOS)
3.    Letno poročilo javnih zavodov Mestne občine Celje za leto 2016 in Letni delovni načrt javnih zavodov Mestne občine Celje za leto 2017 s področja delovanja Oddelka za družbene dejavnosti
a) Poročanje Vrtca Anice Černejeve Celje   
b) Poročanje Vrtca Tončke Čečeve Celje
c) Poročanje Vrtca Zarja Celje
4.    Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno – računovodske in svetovalne storitve za zavode – PRVA OBRAVNAVA
5.    Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center - PRVA OBRAVNAVA
6.    Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje – PRVA OBRAVNAVA
7.    Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe ZPO Celje d.o.o.
8.    Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Celeia d.o.o.
9.    Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Energetika Celje, d.o.o.
10.    Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Inkubator Savinjske regije d.o o.
11.    Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Nepremičnine Celje     d.o.o.
12.    Sklep o ugotovitvi javne koristi, da je del objekta Gregorčičeva 6 v Celju namenjen za izvajanja javne zdravstvene službe
13.    Seznanitev s Predlogom Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Celje
14.    Predlog podrobnejšega programa ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje
15.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dečkovo naselje – območje DN 10
16.    Odlok o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju
17.    Sklep št. 3/17 o ukinitvi statusa javnega dobra 
18.    Vprašanja in pobude članov sveta
a)    Odgovori na vprašanja in pobude
b)    Vprašanja in pobude


Gradivo za obravnavo je objavljeno TUKAJ
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje