NOVICE IN OBVESTILA

Celostna prometna strategija Mestne občine Celje sprejeta

Celje, 23. maj 2017 – Po enoletni pripravi in številnih aktivnostih, v katere so bili vključeni tudi občani in občanke Mestne občine Celje, so Mestni svetniki danes na 19. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje soglasno (27 glasov za, 0 proti) sprejeli Celostno prometno strategijo Mestne občine Celje. Glavni namen strategije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, je spodbujanje trajnostnih načinov mobilnosti (hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in alternativne oblike mobilnosti).

Celostna prometna strategija je strateški dokument, v katerem so orisani vizija in cilji celostno urejenega prometa ter ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Sprejeta strategija predvideva ukrepe za izboljšanje pogojev na področju hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa, optimizacije motornega prometa, trajnostnega načrtovanja in ozaveščanja ter predstavlja podlago za črpanje evropskih sredstev za izvedbo ukrepov.
V strategiji je tako med drugim načrtovano izboljšanje obstoječe peš in kolesarske infrastrukture ter gradnja nove, vzpostavitev učinkovitega javnega (mestnega) potniškega prometa, celovito urejanje parkiranja, izboljšanje prometne varnosti, razbremenitev prometa v središču mesta Celje, izvedba promocijskih, izobraževalnih in ozaveščevalnih akcij, itd.

1

Celostna prometna strategija Mestne občine Celje ne pomeni zgolj sprejetja strateškega dokumenta, temveč nov korak v dolgoročnem procesu celostno urejenega prometa.

Izvajanje strategije bo prispevalo k privlačnosti in kakovosti mestnega okolja, dvigu kazalcev zdravja, večji dostopnosti za vse prebivalce, učinkovitejšemu izpolnjevanju zakonskih obveznosti in reševanju težav z onesnaževanjem zraka, zmanjševanju zasebnih izdatkov za prevoz ter k boljšemu dostopu do sredstev Evropske unije. Pri izvajanju strategije je ključno sodelovanje javnih ustanov, podjetij, organizacij in celotne javnosti, saj lahko le skupaj prispevamo k uresničitvi zastavljene vizije in ciljev.

Materiale v zvezi s CPS MOC lahko najdete na naslednji povezavi:
Kontaktne osebe na Mestni občini Celje:

Gregor Globočnik, Služba za odnose z javnostmi in promocijo
gregor.globocnik@celje.si, 03 42 65 630

Vodja projekta:
Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
miran.gabersek@celje.si, 03 42 65 842

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje