Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Vabilo na 19. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje

Vabljeni na 19. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki bo v torek, 23. maja 2017, ob 13. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, Celje.

DNEVNI RED:
1.    Predlog za imenovanje direktorice javnega zavoda Celjski mladinski center
2.    Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Celje 
3.    Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Regijsko študijsko središče
4.    Informacija o delu Policijske postaje Celje za leto 2016
5.    Sprejem Celostne prometne strategije Mestne občine Celje
6.    Poročanje javnega zavoda Celjski mladinski center
7.    Poročanje javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
8.    Poročanje javnega zavoda Zavod Celeia Celje
9.    Poročanje javnega zavoda Ljudska univerza Celje
10.    Poročanje javnega zavoda Desetka Celje
11.    Poročanje javnega zavoda SOCIO Celje
12.    Poročanje javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje
13.    Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje - PRVA OBRAVNAVA
14.    Odlok o spremembi Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje - HITRI POSTOPEK
15.    Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje
16.    Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Celje – DRUGA OBRAVNAVA
17.    Odlok o določitvi in imenovanju Ceste Janeza Cvirna v naselju Celje – PRVA OBRAVNAVA
18.    Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe – PRVA OBRAVNAVA
19.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje – PRVA OBRAVNAVA
20.    Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje – PRVA OBRAVNAVA
21.    Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja ter novogradnje občinskih javnih cest v Mestni občini Celje – PRVA OBRAVNAVA
22.    Sklep št. 2/17 o ukinitvi statusa javnega dobra    
23.    Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju”
24.    Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Glazija
25.    Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje
26.    Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Šmartno v Rožni dolini
27.    Vprašanja in pobude članov sveta
a)    Odgovori na vprašanja in pobude
b)    Vprašanja in pobude

Gradivo za obravnavo je objavljeno TUKAJ
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje