NOVICE IN OBVESTILA

Celostna prometna strategija Mestne občine Celje v zaključni fazi

Celje, 11. april 2017 – Zaključuje se tretja in obenem zadnja faza priprave Celostne prometne strategije Mestne občine Celje, k oblikovanju katere so preko javnih razprav, ankete, intervjujev in vprašalnikov pomembno prispevali tudi občani in občanke Mestne občine Celje. Proces priprave Celostne prometne strategije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada bo zaključen konec maja 2017, ko bo strategijo obravnaval Mestni svet.


V preteklih tednih je bil oblikovan akcijski načrt, ki določa nabor ukrepov za dosego strateških ter operativnih ciljev za uresničitev slogana vizije, ki se glasi: Celje – privlačno, povezano, dostopno in varno mesto.
Strategija bo opredelila pet ključnih področij ukrepanja: hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, optimizacija motornega prometa ter trajnostno načrtovanje prometa in ozaveščanje. 
Namen določenih ciljev in ukrepov na področju hoje je povečati delež hoje, povečati prometno varnost in dostopnost za vse skupine prebivalcev. Cilji in ukrepi na področju kolesarjenja so usmerjeni k izboljšanju pogojev za kolesarjenje, parkiranje koles, k povečanju deleža kolesarjev ter povečanju prometne varnosti. Cilji in ukrepi na področju optimizacije motornega prometa so naravnani k umirjanju motornega prometa, spodbujanju odgovornejše rabe avtomobilov, zmanjšanju negativnih vplivov parkiranja, k povečanju prometne varnosti in razbremenitvi prometa v mestu Celje. Namen ciljev in ukrepov na področju trajnostnega načrtovanja prometa in ozaveščanja, pa je prispevati k spremembi potovalnih navad prebivalcev in k spremembi načrtovalskih prioritet.


Trenutno se zaključuje priprava samega dokumenta Celostne prometne strategije, ki povzema izvedene aktivnosti ter načrtuje izvajanje strategije in način spremljanja ter vrednotenja njenih učinkov. Po sprejemu strategije na Mestnem svetu bo ta objavljena na spletni strani Mestne občine Celje.


Kontaktne osebe na Mestni občini Celje:
Gregor Globočnik, Služba za odnose z javnostmi in promocijo


Vodja projekta:
Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje