Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Velika požarna ogroženost naravnega okolja

Celje, 4. april 2017 – Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi prvega odstavka 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na področju celotne države. 

Na podlagi omenjene uredbe je občina dolžna na svojem območju v naravnem okolju organizirati in koordinirati opazovanje naravnega okolja ter izvajati druge predpisane ukrepe za varstvo pred požarom v naravnem okolju. Gre predvsem za:
- obveščanje in opozarjanje javnosti o stopnji požarne ogroženosti 
-opozarjanje na nevarnost nastanka požarov v naravnem okolju in možne posledice
-posredovanje navodil za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, organiziranje in koordiniranje požarnih straž, ki lahko ob morebitnem vžigu v čim krajšem času začnejo gasiti 
-organiziranje in koordiniranje opazovanja naravnega okolja

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami bo v času razglašene velike požarne ogroženosti izvajal poostrene nadzore, zato v izogib uvedbe morebitnih prekrškovnih postopkov opozarja tudi na kazenske določbe 3. odstavka 14. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje