Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Do evropskih kohezijskih sredstev z izvajanjem Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje (2015-2030)

Celje, 21. marec 2017 – S sprejetjem Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije (TUS) Mestne občine Celje (2015-2030) je Mestna občina Celje pripravljena na črpanje evropskih kohezijskih sredstev in izvedbo celovitih ukrepov trajnostnega urbanega razvoja. Izvedbeni načrt TUS je predpogoj za črpanje evropskih sredstev, v katerem smo si obenem zastavili celovite ukrepe.

V programskem obdobju 2014-2020 je del evropskih kohezijskih sredstev namenjen izključno urbanim območjem v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Osnovni pogoj za možnost pridobitve sredstev je bila izdelava TUS za urbano območje. Mestna občina Celje je v okviru procesa izdelave vključila javnost in druge pomembne deležnike ter z njihovo pomočjo pripravila v začetku novembra 2015 celovit dokument, ki opredeljuje vizijo, cilje in ukrepe za izvajanje strategije. Dokument je bil dokončno potrjen na 11. seji Mestnega sveta MOC 22. marca 2016.

Sledila je natančnejša opredelitev in ovrednotenje ključnih razvojnih projektov, ki so del urbane strategije. Z njimi smo operativno začrtali pot za dosego takšnih gospodarskih, socialnih ter okoljskih učinkov, kot smo jih identificirali v strateškem delu dokumenta TUS in s katerimi bomo dosegli boljšo kvaliteto življenja in višjo blaginjo ljudi na območju občine. Združili smo jih v izvedbenem načrtu TUS MOC (2015-2030), ki ga je 15. marca 2017 sprejel župan Mestne občine Celje Bojan Šrot.

Med ključnimi projekti MOC za obdobje do leta 2020 smo prepoznali:
  1. energetsko sanacijo večstanovanjskih objektov Ob gozdu 3 in Pohorska 2,
  2. ureditev celovitega sistema kolesarske mobilnosti na območju MOC,
  3. uvedbo sistema Park and ride (P&R),
  4. projekt Generator,
  5. revitalizacijo Dečkovega naselja z izgradnjo soseska Dečkovo naselje 10 in
  6. celovito sanacijo stanovanjskih enot na nerevitaliziranih območjih MOC.
Z objavo poziva Združenja mestnih občin Slovenije v Uradnem listu št. 13, dne 17. marca 2017, se tudi uradno začenjajo aktivnosti MOC za črpanje evropskih kohezijskih sredstev v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Gre za prvi tovrsten poziv.

Za posamezni prilogi kliknite spodaj: 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje